JĘZYK ANGIELSKI PRAWNICZY - Nowość

By in
364
JĘZYK ANGIELSKI PRAWNICZY - Nowość

STUDIA PODYPLOMOWE

LEGAL ENGLISH

JĘZYK ANGIELSKI PRAWNICZY

Profil kształcenia: profil praktyczny

 SŁUCHACZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH M.IN.:

 • Posiada podstawową wiedzę na temat historii Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 • Wykazuje się znajomością terminologii prawniczej z zakresu prawa publicznego oraz prawa prywatnego.
 • Zna reguły procesowe obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 • Ma wiedzę na temat zasad sporządzania pism procesowych.
 • Posługuje się fachowymi pojęciami umożliwiającymi tłumaczenie tekstów prawniczych.
 • Zna strukturę administracji państwowej oraz model sądownictwa w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 • Komunikuje się w mowie i piśmie stosując terminologię prawniczą.
 • Posługuje się specjalistycznymi pojęciami z zakresu prawniczego języka angielskiego.
 • Dokonuje tłumaczeń angielskich tekstów prawniczych.
 • Wykorzystuje w praktyce orzecznictwo sądowe na potrzeby interpretacji prawa.

INOWROCLAW UNIVERSITY OF ENTREPRENEURSHIP

named PRINCE KAZIMIERZ KUJAWSKI

project

list of teaching subjects

for the postgraduate program

LEGAL ENGLISH

 1. History of law
 2. Culture of law
 3. Constitutional law
 4. Administrative law
 5. Criminal law
 6. Contract law
 7. Company law
 8. Commercial law
 9. Employment law
 10. International law
 11. Comparative law
 12. Seminar of diploma

 

*Sporządził dr Mariusz Paradowski

*Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kierunku studiów.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)