Prawo w Biznesie

By in
385
Prawo w Biznesie

Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Profil kształcenia: profil praktyczny

CO ZYSKASZ STUDIUJĄC PRAWO W BIZNESIE NA WSP?

I SŁUCHACZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH M.IN.:

1. Posiada podstawową wiedzę o teoretycznych podstawach funkcjonowania prawa oraz jego genezie.

2. Wykazuje się znajomością podstawowej terminologii fachowej z zakresu nauk prawnych.

3. Zna źródła prawa powszechnie obowiązującego oraz podstawowe reguły jego stosowania w zakresie prawa publicznego oraz prawa prywatnego.

4. Rozpoznaje instytucje prawne prawa i postępowania administracyjnego oraz podstawowe mechanizmy działania wybranych podmiotów prawa publicznego.

5. Rozumie publiczno-prawne, normatywne i praktyczne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w kraju oraz w kontaktach gospodarczych z zagranicą, a także zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form działalności gospodarczej.

6. Posługuje się fachowymi pojęciami i konstrukcjami cywilnoprawnymi oraz zna i rozróżnia instrumenty prawne prywatnego prawa procesowego.

7. Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa podatkowego oddziaływującą na funkcjonowanie sektora publicznego.

8. Rozumie mechanizmy działania prawa i postępowania karnego oraz stosuje wiedzę z zakresu kryminologii i kryminalistyki.

9. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w prawie oraz zna metody poprawnego posługiwania się językiem prawniczym.

10. Rozumie i wyjaśnia znaczenie oraz istotę systemów teleinformatycznych a także zna infrastrukturę informatyczną używaną przez administrację publiczną.

11. Zna obsługę programów komputerowych, w szczególności oprogramowań wykorzystywanych w pracy zawodowej prawników.

12. Zna zakres czynności wykonywanych przez asystenta prawnego zatrudnionego w kancelariach notarialnych, adwokackich lub radcowskich.

 II PROPONOWANY PLAN STUDIÓW PROWADZONYCH W FORMIE NIESTACJONARNEJ

 1. Filozofia i teoria prawa
 2. Teoria argumentacji
 3. Paremie łacińskie w prawoznawstwie
 4. Retoryka prawnicza
 5. Etyka prawnicza
 6. Historia prawa
 7. Wstęp do prawoznawstwa
 8. Prawo konstytucyjne
 9. Prawo i postępowanie karne
 10. Prawo i postępowanie cywilne
 11. Prawo i postępowanie administracyjne
 12. Prawo gospodarcze i handlowe
 13. Prawo podatkowe
 14. Prawo pracy
 15. Organizacja i zarządzanie w kancelarii prawnej
 16. Obsługa prawniczych programów komputerowych
 17. Seminarium
 • Proponowany kierunek studiów podyplomowych uwzględnia cykl dwusemestralny.

III CO JESZCZE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

Studia podyplomowe na kierunku: PRAWO W BIZNESIE prowadzone są w formie warsztatów – po wcześniejszym wprowadzeniu – kadra wykładowców główny nacisk kładzie na analizę praktycznych przykładów.
Wykładowcami są osoby posiadające duże doświadczenie praktyczne i przygotowanie merytoryczne.

Kierunek ma profil praktyczny – dbają o to doświadczeni wykładowcy akademiccy oraz praktycy: adwokaci, doradcy firm, finansiści, menedżerowie, przedsiębiorcy i inni.

*Sporządził: dr Mariusz Paradowski

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia studiów

54321
(0 votes. Average 0 of 5)