PRAWNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA – OCHRONA ŚRODOWISKA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA

Informacja

Zapraszamy na Konferencję Naukową pt. „PRAWNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA – OCHRONA ŚRODOWISKA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA” – którą w dniu 16 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 organizuje Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pod patronatem Pana Prezesa Ireneusza Stachowiaka.

Szczegóły dotyczące obrad konferencji znajdują się poniżej.

Konferencja naukowa zawiera dwa panele:

Panel I. “Prawne aspekty ochrony środowiska”

16.04.2019 r.

Sala Kryształowa

Uzdrowiska „Solanki” Medical Spa,

  1. Wilkońskiego 23, 88-100 Inowrocław

 

Panel II. “Ochrona środowiska w służbie człowieka”

28.05.2019 r.

Restauracja Mirana, ul. Nowa 32, 88-100 Inowrocław

Dwudniowa konferencja pt. „Prawne aspekty ochrony środowiska – ochrona środowiska  w służbie człowieka, Inowrocław 16 kwietnia i 28 maja 2019 r.” organizowana przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości w Inowrocławiu pod patronatem Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Pana Ireneusza Stachowiaka, będzie okazją do zaprezentowania najbardziej aktualnych zagadnień w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Pierwszy panel konferencji dotyczy ochrony środowiska zwłaszcza w aspekcie prawnokarnym,  z uwzględnieniem m.in. zagrożeń dla środowiska naturalnego, związanych z nieodpowiednim postępowaniem z odpadami, kryminalizacji tego postępowania, pojęcia szkody na płaszczyźnie przestępstw przeciwko środowisku oraz praktyką, a także bardzo istotnych zagadnień dotyczących zdrowego powietrza, żywności, transportu ekologicznego i energii odnawialnej.

Dzięki prezentowanej tematyce wzrośnie wiedza i świadomość uczestników, słuchaczy i potencjalnych odbiorców prezentowanych treści odnośnie potrzeby                          i konieczności ochrony środowiska, w tym za pomocą karnoprawnych środków tej ochrony.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele uczelni regionalnych, jak                              i ogólnopolskich: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu.  

Udział potwierdzili także przedstawiciele samorządu terytorialnego, lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucje zainteresowane merytorycznie problematyką ochrony środowiska.

Planowana konferencja wychodzi naprzeciw aktualnym problemom z zakresu ochrony środowiska, wskazując na istniejące zagrożenia w tej dziedzinie oraz akcentując jednocześnie, że zachowanie i rozwijanie środowiska naturalnego służy każdemu człowiekowi i całemu społeczeństwu, a w szczególności pozwala na zachowanie biologicznej tożsamości.

Ważną częścią spotkania konferencyjnego będzie wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami uczelni, samorządu terytorialnego, lokalnymi przedsiębiorcami oraz innymi osobami i instytucjami, dla których ochrona środowiska stanowi kluczowe zagadnienie z punktu widzenia zawodowego, merytorycznego oraz ogólnospołecznego.   

Poprzez patronaty medialne konferencja będzie pełnić również funkcję promocyjną i edukacyjną prezentowanej tematyki wśród społeczności lokalnej, a także na poziomie regionalnym i ogólnopolskim.

WSP Inowrocław - Program konferencji