Mieczysław Oliwa

Mieczysław Oliwa

Wykładowca

PROFILE

Mieczysław Oliwa – w latach 1998-2010 był Prezesem Sądu Rejonowego w Mogilnie, od 2012 r. Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Od pięciu lat jest Prezesem Stowarzyszenia im. Księcia Kazimierza Kujawskiego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego z siedzibą w Poznaniu.  Od 1990 r. członek Stowarzyszenia Prawników „Temida” w Inowrocławiu.Autor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa. Wśród publikacji m.in.: „Zgoda pacjenta na przeprowadzenie zabiegu medycznego, a odpowiedzialność karna lekarza”, „Niezawisłość sędziowska z perspektywy wyzwań współczesnej cywilizacji (zagadnienia wybrane)”, „Polskie prawo wobec przeobrażeń sportu”, “Problemy prawne reklamy w Internecie – wybrane zagadnienia”, “Mediacja po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego a europejskie standardy sprawiedliwości naprawczej”, “Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 roku, IV KK 42/12”.

Od 2018 roku Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.