prof. dr hab. Bogusław Sygit

PROFILE

prof. dr hab Bogusław Sygit
– em. profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, b. kierownik Zakładu Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji tegoż Uniwersytetu, b. prokurator oraz b. kierownik Zakładu Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor, współautor i redaktor naukowy ponad 48 książek i ponad 200 artykułów z zakresu kryminologii, kryminalistyki, medycyny sądowej, prawa karnego oraz prawa medycznego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma “Przedsiębiorstwo i Prawo”, którym wydawcą jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego.
Od 1 października 2018 roku związany jako profesor na Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu.

Dorobek naukowy