prof. dr hab Bogusław Sygit

PROFILE

prof. dr hab Bogusław Sygit
– profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor 30 książek i ponad 200 artykułów z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, prawa karnego oraz prawa medycznego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma “Przedsiębiorstwo i Prawo”, którym wydawcą jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego.
Od 1 października 2018 roku związany jako profesor na Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu.

Sygit-Boguslaw-dorobek-naukowy-2018