Warsztaty doktorskie

Kurs przygotowawczy z metodyki pisania prac doktorskich

Bogusław Sygit

prof. dr hab.

Prof. dr hab. Bogusław Sygit zaprasza na Warsztaty Doktorskie osoby przygotowujące takie rozprawy w trybie eksternistycznym.
Zajęcia prowadzone są przez wybitnych profesorów, przedstawicieli doktryny i praktyki z zakresu nauk prawnych, w tym prawa karnego, prawa administracyjnego, kryminologii, kryminalistyki i prawa medycznego.

Warsztaty trwają 6 semestrów, podczas których doktoranci uczestniczą w zajęciach grupowych, warsztatach doktorskich oraz indywidualnych konsultacjach.
Harmonogram zajęć umożliwia pogodzenie nauki z pracą – spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu.

Udział w warsztacie doktorskim mogą wziąć osoby posiadające stopień magistra, niezależnie od kierunku ukończonych studiów.
Stopień doktora nauk prawnych to również pierwszy krok w kierunku kariery naukowej.

Opłaty

Koszt: 3000 zł (cały rok)
Możliwość rozłożenia czesnego - gwarancja stałej opłaty.

Kontakt:

Kontakt: prof. dr hab. Bogusław Sygit 604 511 553