Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

----------------

Poniżej przedstawiona jest lista dostępnych kierunków kształcenia na studiach podyplomowych WSP.

Obszar nauk o zdrowiu

Obszar nauk Społeczno - Prawnych

Opłaty za studia podyplomowe

Tabela Opłat    
1.Opłata rekrutacyjna: 85 zł
2. Opłata wpisowa: “Promocja 0 zł wpisowego” do dnia 31 sierpnia 2019
Kierunki studiów podyplomowychopłata w wysokości 2950 zł
Formy odpłatności przy wysokości2950 zł
Jednorazowa:2950 zł
Semestralna:I semestr 1475 zł
II semestr 1475 zł
Miesięczna (ratalna):I rata w wysokości 750 zł
następnie VIII rat po 275 zł

Informacja o rachunku bankowym Uczelni, na który należy wnosić opłaty za studia podyplomowe.
Słuchacz studiów podyplomowych wnosi opłaty na rachunek bankowy Uczelni o numerze:
58 1160 2202 0000 0001 4173 4996 Bank Millennium

W tytule przelewu należy podać: Imię, nazwisko (słuchacza), studia podyplomowe 2019, czesne za m-c / rok
[przykład: Jan Kowalski, studia podyplomowe 2019, czesne za m-c październik 2019]

 

CZęsto zadawane pytania

Koszt studiów podyplomowych na WSP w Inowrocławiu to koszt 2800,00 zł 

Podjęcie nauki na jedynm z dostępnych kierunków  studiów podyplomowych oferowanych przez WSP w Inowrocławiu trwa 2 semestry czyli 1 rok czasu.

Nie, koszty opłat przedstawione na tabeli powyżej obrazują całkowity koszt podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Oczywiście, warunkiem jest przystopienie do tego kierunku minimum 20 osób.