Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla korzystających ze strony internetowej WSP/facebooka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu, ul. S. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław;

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 Rozporządzenia w celach marketingowych w tym statystycznych oraz analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Można w każdym czasie wycofać zgodę korzystając z narzędzia dostępnego tutaj, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Ma Pan/i również prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.