Jerzy Jamiołkowski

Jerzy Jamiołkowski

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

----

Jerzy Jamiołkowski – radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, starszy wykładowca na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Inowrocławiu. Od 4 kwietnia 2018 r. jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Przedsiębiorstwo i Prawo”. Od 1 października 2018 r. został powołany na pełnomocnika Rektora WSP w Inowrocławiu ds. jakości kształcenia.  Ukończył Wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim (1982 r.), Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1996 r.) oraz studia podyplomowe „Matematyka z Informatyką” na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1987 r.). Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych  w Bydgoszczy, zakończoną zdaniem egzaminu radcowskiego (1999 r.). Od roku 1982 do 1998 związany z bydgoską oświatą. W latach 1997-2006 nauczyciel akademicki – asystent  w Instytucie Prawa Administracji i Zarządzania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 2009-2015 prowadził wykłady z prawa cywilnego i administracyjnego na podyplomowych studiach „Administracja Samorządowa” przy Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Od wielu lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w ramach szkoleń kandydatów  na członków rad nadzorczych z udziałem spółek Skarbu Państwa. Dokonywał oceny pod względem formalnoprawnym wniosków  o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, jako ekspert powołany przez Ministerstwo Środowiska. Od 2012 r. prowadzi zajęcia z prawa ochrony środowiska dla aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego oraz administracyjnego, w tym siedmiu glos do orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego.

Wykaz publikacji Jerzego Jamiołkowskiego

Kontakt

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.

Skip to content