Maria Radzimska

Maria Radzimska

Wykładowca

----

Maria Radzimska – absolwentka studiów politologicznych na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe w: Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie w zakresie Finanse i Rachunkowość Budżetowa (2007 r.), Wyższej Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy w zakresie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2010 r.), Wyższej Szkoła Zarządzania w Gdańsku w zakresie Zarządzanie Instytucjami Publicznymi (2013 r.), obecnie – studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Prawa i Administracji – Prawo pracy. Od ponad 30 lat związana zawodowo z Sądem Rejonowym w Inowrocławiu.  Od 2013 r. powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko  Dyrektora Sądu.

Skip to content