prof. dr hab. Bogusław Sygit

PROFILE

prof. dr hab Bogusław Sygit
– em. profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, b. kierownik Zakładu Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji tegoż Uniwersytetu, b. prokurator. 
Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 48 książek i ponad 200 artykułów z zakresu kryminologii, kryminalistyki, medycyny sądowej, prawa karnego oraz prawa medycznego.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma “Przedsiębiorstwo i Prawo”, którym wydawcą jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego.
Od 1 października 2018 roku związany jako profesor Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu.
Pobierz dorobek naukowy