20 kwietnia na WSP rozpoczyna się kolejna edycja studiów podyplomowych MBA

By in
36
20 kwietnia na WSP rozpoczyna się kolejna edycja studiów podyplomowych MBA

Master of Business Administration

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu kształci specjalistów w zakresie zarządzania na studiach Master of Business Administration. Studia obejmują 220 godzin wykładów , ćwiczeń i warsztatów. Wykładowcami są teoretycy  i praktycy z dużym dorobkiem naukowym i zawodowym.  Trwają 12 miesięcy.

Zajęcie są prowadzone hybrydowo ( wykładowcy z uczelni zagranicznych prowadzą je w formie on-line , pozostałe zajęcia prowadzone są stacjonarnie w siedzibie uczelni ).

Studenci w czasie roku akademickiego sporządzają prace zaliczeniowe. Na zakończenie studiów opracowują zlecone zagadnienie, które omawiają przed Komisją.

54321
(1 vote. Average 5 of 5)