elektroniczna_legitymacja_studencka_pandemia

PODSTAWA PRAWNA:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 787) (do pobrania)

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861) (do pobrania)

3. Zarządzanie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w sprawie: elektronicznej legitymacji studenta (ELS) (do pobrania)

4. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora WSP nr 9/2019 z dnia 23 września 2019 r. Wniosek o zwrot kwoty wpłaconej za Elektroniczną Legitymację Studencką  (do pobrania)

5. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora WSP nr 9/2019 z dnia 23 września 2019 r.Oświadczenie o utracie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (do pobrania)