współpraca

Partnerzy

Szkoły Wyższe

BRZESKI UNIWERSYTET PAŃSTWOWY IM. ALEKSANDRA PUSZKINA

BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

IM. JANA PAWŁA II W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4

W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5

IM. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ

IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ

W STRZELNIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ

IM. J. KASPROWICZA

W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH

IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W RADZIEJOWIE

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POWIAT INOWROCŁAWSKI

POWIAT MOGILEŃSKI

POWIAT RADZIEJOWSKI

MIASTO I GMINA INOWROCŁAW

GMINA KRUSZWICA

GMINA JANIKOWO

GMINA PAKOŚĆ

GMINA DĄBROWA BISKUPIA

PRZEDSIĘBIORSTWA, BANKI I INNE ORGANIZACJE GOSPODARCZE

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE

W INOWROCŁAWIU

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

W INOWROCŁAWIU

UZDROWISKO SOLANKI INOWROCŁAW

DRUKARNIA POZKAL

SP. Z O.O.

INOWROCŁAW

FIRMA POLI

INOWROCŁAW

FIRMA EUROTHERM NIEWIADOMOSCY

PLAST-MAR

MAREK MARGIELEWSKI BALCZEWO

OKRĘOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA CUIAVIA

W INOWROCŁAWIU

HOFFMANN TRANSPORT SP. Z O.O. JANIKOWO

AN-POL ANNA MAZURKIEWICZ TRANSPORT INOWROCŁAW

BANK SPÓŁDZIELCZY

W INOWROCŁAWIU

ZWIĄZKI ZAWODOWE, STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE SPORTOWE

ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW

ZARZĄD TERENOWEGO NSZZ

FUNKCJONARIUSZY

I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA

OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W BYDGOSZCZY

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ

ODDZIAŁ OKRĘGOWY

W BYDGOSZCZY

STOWARZYSZENIE IM. KSIĘCIA KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO

W INOWROCŁAWIU

KSK NOTEĆ INOWROCŁAW

INSTYTUCJE I URZĘDY

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

URZĄD MIEJSKI

W JANIKOWIE

URZĄD MIEJSKI

W KRUSZWICY

URZĄD MIEJSKI

W PAKOŚCI

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Z SIEDZIBĄ

W WARSZAWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W INOWROCŁAWIU

ZAKŁAD KARNY

W INOWROCŁAWIU ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY

W TORUNIU

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

W INOWROCŁAWIU

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

W TORUNIU

81 BATALION LEKKIEJ PIECHOTY W TORUNIU

82 BATALION LEKKIEJ PIECHOTY W INOWROCŁAWIU

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W TORUNIU

CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W TORUNIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

W BYDGOSZCZY

SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY

IM. DRA LUDWIKA BŁAŻKA

W INOWROCŁAWIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W RADZIEJOWIE

BIBLIOTEKA MIEJSKA

IM. JANA KASPROWICZA

W INOWROCŁAWIU

BIBLIOTEKA BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

W BYDGOSZCZY