Uniwersytet trzeciego wieku

REJESTRACJA 

Krok 1 wypełnij formularz:

Aby zapisać się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, należy wypełnić deklarację uczestnictwa dostępną w biurze UTW lub wypełnić formularz on-line dostępny tutaj

Krok 2  dokonaj przlewu

Należy wnieść opłatę roczną na konto Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu: SGB Bank Spółdzielczy: 53 8149 0000 0000 5520 2000 0010

W tytule przelewu należy wpisać: Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz imię i nazwisko Uczestnika. Wysokość opłat za Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Inowrocławiu reguluje Zarządzenie Rektora:

Uniwersytet Trzeciego Wieku WSP Inowrocław

Opłata roczna (czesne) za udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2021/2022

200 zł,

20 zł x 10 rat

Zajęcia dodatkowe

Wymagana jest dodatkowa opłata; informacja o kosztach zostanie podana przed zapisami na konkretne zajęcia

Krok 3  Prześlij albo dostarcz dokumenty osobiście

Wypełniony formularz oraz potwierdzenie dokonania opłaty należy dostarczyć do Biura UTW (ul. NMP 19a, 88-100 Inowrocław) lub przesłać na adres e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl  .

Uprzejmie prosimy także o telefoniczne potwierdzenie dokonania zapisu pod numerem telefonu.: (52) 52 00 144.

W przypadku pytań lub wątpliwości ze strony Uczelni do kontaktu pozostaje:

Koordynator UTW

Hanna Starościak

tel.: (52) 52 00 144

adres e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl

Uniwersytet III Wieku

przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

NMP 19a 88-100 Inowrocław