Pielęgniarstwo

Kształcimy kadry prawne i medyczne

PIELĘGNIARSTWO

Studia licencjackie

Zapisz się już dziś !

Dowiedz się więcej

Administracja

Studia licencjackie

Zapisz się już dziś !

Dowiedz się więcej

Kryminologia

Studia LICENCJACKIE

Zapisz się już dziś

Zobacz
+ 0
Studentów
+ 0
Profesjonalnych wykładowców
0 %
Zdawalność na poziomie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Misją Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości jest oferowanie społeczeństwu najwyższej jakości kształcenia o profilu praktycznym w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, tak, by nasi absolwenci, stanowili rzeczywistą konkurencję nie tylko na lokalnym, ale i międzynarodowym rynku pracy.

Kierunek „Pielęgniarstwo” zakłada pełną zgodność z regulacjami prawnymi określającymi warunki prowadzenia studiów oraz wymogi dla zawodu pielęgniarki / pielęgniarza, co umożliwia oferowanie kształcenia na właściwym i wysokim poziomie.

Cel kształcenia to zapewnienie wysokiego poziomu wykonywanej pracy poprzez kształtowanie sylwetki absolwenta gotowej do samodzielnego pełnienia roli zawodowej
i posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych
i kierunkowych.