Plan zajęć

Plan zajęć

KRYMINOLOGIA 1 ROK

Plan zajęć

KRYMINOLOGIA 2 ROK

Plan zajęć

KRYMINOLOGIA 3 ROK

Plan zajęć

ADMINISTRACJA 1 ROK

Plan zajęć

ADMINISTRACJA 2 ROK

Plan zajęć

ADMINISTRACJA 3 ROK

Plan zajęć

KURS PRZYGOTOWAWCZY Z METODYKI PISANIA PRAC DOKTORSKICH

Plan zajęć

PODYPLOMOWE BHP Z ERGONOMIĄ

Plan zajęć

Zarządzanie podyplomowe grupa I (nabór styczeń 2020)

Plan zajęć

Zarządzanie podyplomowe grupa II (nabór wrzesień 2020)

Plan zajęć

PODYPLOMOWE TRANSPORT DROGOWY I SPEDYCJA GRUPA I

Plan zajęć

PODYPLOMOWE TRANSPORT DROGOWY I SPEDYCJA GRUPA II

Plan zajęć

PODYPLOMOWE HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA

Plan zajęć

PODYPLOMOWE ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA