Plan zajęć

Plan zajęć

KRYMINOLOGIA 1 ROK

Plan zajęć

KRYMINOLOGIA 2 ROK

Plan zajęć

KRYMINOLOGIA 3 ROK

Plan zajęć

ADMINISTRACJA 1 ROK

Plan zajęć

ADMINISTRACJA 2 ROK

Plan zajęć

ADMINISTRACJA 3 ROK

Plan zajęć

ADMINISTRACJA II STOPIEŃ

Plan zajęć

KURS PRZYGOTOWAWCZY Z METODYKI PISANIA PRAC DOKTORSKICH

Plan zajęć

PODYPLOMOWE TRANSPORT DROGOWYY I SPEDYCJA GRUPA IV

Plan zajęć

Zarządzanie podyplomowe grupa IV (nabór czerwiec - wrzesień 2021)

Plan zajęć

PODYPLOMOWE HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA III

Plan zajęć

PODYPLOMOWE HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA IV

Plan zajęć

PODYPLOMOWE KRYMINOLOGIA W TRYBIE ON-LINE

Plan zajęć

PODYPLOMOWE TRANSPORT DROGOWY I SPEDYCJA GRUPA III