Plan zajęć

Plan zajęć

ZARZĄDZANIE MIASTEM I REGIONEM 1 ROK

Plan zajęć

KRYMINOLOGIA 1 ROK

Plan zajęć

KRYMINOLOGIA 2 ROK

Plan zajęć

KRYMINOLOGIA 3 ROK

Plan zajęć

ADMINISTRACJA 1 ROK

Plan zajęć

ADMINISTRACJA 2 ROK

Plan zajęć

ADMINISTRACJA 3 ROK

Plan zajęć

KURS PRZYGOTOWAWCZY Z METODYKI PISANIA PRAC DOKTORSKICH

Plan zajęć

PODYPLOMOWE BHP Z ERGONOMIĄ

Plan zajęć

PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE

Plan zajęć

PODYPLOMOWE HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA

Plan zajęć

PODYPLOMOWE TRANSPORT DROGOWY I SPEDYCJA