Informacje dziekanatu

Harmonogram zjazdów 2023 – 2024

Druki do pobrania studia I stopnia

Numer załącznikaNazwa załącznikaPlik
1PODANIE O PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJAT)
2PODANIE O DUPLIKAT INDEKSU LEGITYMACJI
3PODANIE O POWTARZANIE SEMESTRU
4PODANIE O PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA INDEKSU I KARTY EGZAMINACYJNEJ
5PODANIE O PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ (INŻYNIER)
6PODANIE O PRZYJĘCIE NA WYŻSZY SEMESTR
7PODANIE O PRZYWRÓCENIE W PRAWA STUDENTA
8PODANIE O PRZYZNANIE INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW (IOS)
9PODANIE O UCHYLENIE DECYZJI O SKREŚLENIU
10PODANIE O URLOP DZIEKAŃSKI
11PODANIE O WPIS WARUNKOWY
12PODANIE O ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH
13PODANIE O ZMIANĘ PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ
14Wniosek o przesłanie drogą pocztową dokumentów potwierdzających ukończenie studiów

Druki do pobrania studia podyplomowe

Numer załącznikaNazwa załącznikaPlik
1PODANIE O ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH
2PODANIE O ZMIANĘ KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
3WNIOSEK O PRZESŁANIE DROGĄ POCZTOWĄ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH