Zakład Administracji

Plan zajęć

ADMINISTRACJA 1 ROK

Plan zajęć

ADMINISTRACJA 2 ROK

Plan zajęć

ADMINISTRACJA 3 ROK

Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2022/2023.

Pobierz dokument w formacie excel

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Pobierz dokument w postaci pliku .pdf

Efekty kształcenia / Sylabusy

,,Efekty uczenia się”

Informujemy, że udostępnione niżej tabele efektów uczenia się przyporządkowane dla kierunku, poziomu oraz profilu uczenia, obowiązują wszystkich studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019 roku.

Kierunek: kryminologia, studia I stopnia, profil praktyczny

Nazwa dokumentuPlik
Efekty uczenia się Kryminologia 2019

,,Efekty uczenia się”

Informujemy, że udostępnione niżej tabele efektów uczenia się przyporządkowane dla kierunku, poziomu oraz profilu uczenia, obowiązują wszystkich studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019 roku.

Kierunek: administracja, studia I stopnia, profil praktyczny

 

Nazwa dokumentuPlik
Efekty uczenia się Administracja 2019