Zakład Administracji

Plan zajęć

ADMINISTRACJA 1 ROK

Plan zajęć

ADMINISTRACJA 2 ROK

Plan zajęć

ADMINISTRACJA 3 ROK

Efekty kształcenia / Sylabusy

,,Efekty uczenia się”

Informujemy, że udostępnione niżej tabele efektów uczenia się przyporządkowane dla kierunku, poziomu oraz profilu uczenia, obowiązują wszystkich studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019 roku.

Kierunek: kryminologia, studia I stopnia, profil praktyczny

Nazwa dokumentuPlik
Efekty uczenia się Kryminologia 2019

,,Efekty uczenia się”

Informujemy, że udostępnione niżej tabele efektów uczenia się przyporządkowane dla kierunku, poziomu oraz profilu uczenia, obowiązują wszystkich studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019 roku.

Kierunek: administracja, studia I stopnia, profil praktyczny

 

Nazwa dokumentuPlik
Efekty uczenia się Administracja 2019