Zakład Kryminologii

Plan zajęć

KRYMINOLOGIA 1 ROK

Plan zajęć

KRYMINOLOGIA 2 ROK

Plan zajęć

KRYMINOLOGIA 3 ROK

Efekty kształcenia / Sylabusy

,,Efekty uczenia się”

Informujemy, że udostępnione niżej tabele efektów uczenia się przyporządkowane dla kierunku, poziomu oraz profilu uczenia, obowiązują wszystkich studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019 roku.

Kierunek: kryminologia, studia I stopnia, profil praktyczny

Nazwa dokumentuPlik
sylabusy kryminologia I stopień

,,Efekty uczenia się”

Informujemy, że udostępnione niżej tabele efektów uczenia się przyporządkowane dla kierunku, poziomu oraz profilu uczenia, obowiązują wszystkich studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019 roku.

Kierunek: administracja, studia I stopnia, profil praktyczny

 

Nazwa dokumentuPlik
1. Technologia informacyjna_ADM_LIC_2023_WSP
2. Język angielski_ADM_LIC_2023_WSP