PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI

Zastanawiasz się nad zmianą uczelni ?

Zapoznaj się z naszą ofertą specjalną !

Dołącz do nas już dziś !

Poniżej znajduje się obszerna informacją dotycząca procesu zmiany uczelni wyższej.

PODANIE DO POBRANIA

  • W celu rozpatrzenia prośby o przyjęcie na wyższy semestr, należy złożyć do

Dziekanatu podanie wzór podania do pobraniaPobierz

Osoby, które uzyskały zgodę na przeniesienie, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat. (regulamin opłat dostępny pod adresem……)

W przypadku pytań i wątpliwości – pozostajemy do Twojej dyspozycji.

adres e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl

tel. kontaktowy: 500 226 737

Zastanawiasz się nad zmianą uczelni? Zostań studentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości!

Jeśli jesteś lub byłeś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni wyższej – to oferta kierowana do Ciebie.  Możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.

O przeniesienie może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów.

Student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiada praw studenta (został skreślony z listy studentów), może ubiegać się o wznowienie nauki.

ZASADY REKRUTACJI

Decyzje  dotyczące  zakwalifikowania  na  studia  w  trybie  przeniesienia  podejmuje  Dziekan WSP przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

  • liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych i możliwość ich zrealizowania w kolejnych semestrach studiów;
  • złożenie wymaganych dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym na dany rodzaj studiów i kierunek;
  • spełnienia obowiązujących na uczelni zasad rekrutacji na studia;
  • dostarczenie dokumentu (tzw. karta przebiegu studiów) poświadczającego dotychczasowy przebieg studiów, tj. wydany przez uczelnię opis przebiegu studiów zawierający:

– informację o zaliczonych semestrach (np. semestr pierwszy – zaliczony),
– nazwę przedmiotu,
– liczbę  godzin,
– liczbę pkt. ECTS,
– uzyskaną  ocenę z przedmiotu;

Na podstawie złożonych dokumentów Dziekan:

  • określa semestr/rok studiów, na który może być przeniesiony student,
  • ustala przedmioty, które student powinien uzupełnić i określa termin ich uzupełnienia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania skontaktuje się z Tobą pracownik Dziekanatu.