Kadra

Nasza kadra

Uczelnia dysponuje znakomitą kadrą nauczycieli akademickich, którzy gwarantują przekazywanie studentom głębokiej wiedzy z poszczególnych dyscyplin oraz posiadają umiejętności dydaktyczne, pozwalające słuchaczom na dogłębne zrozumienie wykładu.

Wykładowcy WSP prowadzą również wykłady, seminaria oraz prace badawcze na takich uczelniach jak UMK, Politechnika Poznańska, UKW w Bydgoszczy oraz PAN i innych.

Umiejętności praktyczne student będzie zdobywał i doskonalił pod kierunkiem doświadczonych praktyków.

Rektor

WYKŁADOWCY WydziałU nauk Stosowanych

Zakład Kryminologii

profesor doktor habilitowany nauk prawnych w specjalności: kryminalistyka,  kryminologia, polityka kryminalna, prawo karne, wiktymologia;

Dorobek naukowy do 2020 r.

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych, specjalista w zakresie etyki politycznej, etyki mediów, komunikacji społecznej i doktryny politycznej;

doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa karnego, Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie prawa karnego;

WYKAZ PUBLIKACJI_Wiesław Juchacz

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie polityki zatrudnienia;

doktor nauk wojskowych w zakresie sztuki wojennej w specjalności taktyka; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie sztuki wojennej;

doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu; Zastępca  Dyrektora do spraw leczniczych – Naczelny  Lekarz Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i patomorfologii;

WYKAZ PUBLIKACJI_Bartosz Jakub Myśliwiec

doktor nauk o bezpieczeństwie i nauk o polityce i administracji; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie teorii wychowania oraz teorii wychowania wojskowego;

doktor nauk wojskowych w specjalności logistyka; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie logistyki i sztuki wojennej;

WYKAZ PUBLIKACJI_Jarosław Raczkiewicz

magister filologii polskiej; Absolwentka kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli z zakresu „Bibliotekoznawstwa” Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy;

magister prawa; adwokat; właściciel Kancelarii Adwokackiej Przemysław Juchacz; praktyk;

magister filologii polskiej Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogiki w Bydgoszczy; praktyk;

magister pedagogiki w specjalności pedagogiki penitencjarnej z probacją; specjalistka w zakresie socjoterapii i psychoterapii; praktyk;

magister pedagogiki w specjalności resocjalizacja; Przewodniczący NSSZ Policjantów województwa kujawsko – pomorskiego; praktyk;

magister inżynier ochrony środowiska; praktyk;

magister filologii angielskiej; praktyk;

magister psychologii; Funkcjonariuszka Służby Więziennej -młodsza psycholog działu penitencjarnego; praktyk;

magister prawa; Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku; specjalista w zakresie prawa prasowego, prawa autorskiego i ochrony wolności słowa; praktyk;

magister psychologii; Dyrektorka Zakładu Karnego w Inowrocławiu Oddział Zewnętrzny  w Toruniu;  

Zakład Administracji

doktor habilitowany w zakresie geografii; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie gospodarki przestrzennej i geografii;

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych, specjalista w zakresie etyki politycznej, etyki mediów, komunikacji społecznej i doktryny politycznej;

doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa karnego, Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie prawa karnego;

doktor nauk historycznych; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie historii Polski; Starosta Powiatu Radziejowskiego; praktyk;

doktor nauk biologicznych; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie ochrony środowiska, funduszy europejskich; Główny specjalista Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia;

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie polityki zatrudnienia;

doktor nauk o bezpieczeństwie i nauk o polityce i administracji; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie teorii wychowania oraz teorii wychowania wojskowego;

doktor nauk wojskowych w specjalności logistyka; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie logistyki i sztuki wojennej;

magister filologii polskiej; Absolwentka kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli z zakresu „Bibliotekoznawstwa” Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy;

magister prawa; adwokat; właściciel Kancelarii Adwokackiej Przemysław Juchacz; praktyk;

magister inżynier ochrony środowiska; praktyk;

magister kierunku „Zarządzanie i marketing” Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; Absolwent studiów podyplomowych z zakresu:  Organizacji i zarządzania” Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej  oraz z zakresu „Zamówień publicznych” Instytutu Nowoczesnej Dyplomacji i Administracji Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie; Kierownik Sekcji Zamówień publicznych w 12. Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Toruniu; praktyk;

magister filologii, w specjalności filologia rosyjska – nauczanie języka rosyjskiego; praktyk

magister administracji; adwokat; właściciel Kancelarii Adwokackiej Piotr Sobociński; praktyk;

magister prawa, magister administracji Wydziału Prawa i Administracja Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; absolwentka studiów podyplomowych m.in. z zakresu: organizacji i zarządzania, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz Akademii Mentoringu Korporacyjnego; praktyk.

magister zarządzania i marketingu; specjalista w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości; praktyk;

magister prawa; Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku; specjalista w zakresie prawa prasowego, prawa autorskiego i ochrony wolności słowa; praktyk;

Doświadczona kadra

Prawo
95%
Matematyka
76%
Administracja
90%
Wiedza Komputerowa
68%
Logistyka
88%
Zarządzanie
89%