Kadra

Nasza kadra

Uczelnia dysponuje znakomitą kadrą nauczycieli akademickich, którzy gwarantują przekazywanie studentom głębokiej wiedzy z poszczególnych dyscyplin oraz posiadają umiejętności dydaktyczne, pozwalające słuchaczom na dogłębne zrozumienie wykładu.

Wykładowcy WSP prowadzą również wykłady, seminaria oraz prace badawcze na takich uczelniach jak UMK, Politechnika Poznańska, UKW w Bydgoszczy oraz PAN i innych.

Umiejętności praktyczne student będzie zdobywał i doskonalił pod kierunkiem doświadczonych praktyków.

Władze Uczelni

Jerzy Jamiołkowski

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

Wykładowcy

Wydział nauk Stosowanych

Zakład Kryminologii

profesor doktor habilitowany nauk prawnych w specjalności: kryminalistyka,  kryminologia, polityka kryminalna, prawo karne, wiktymologia;

Dorobek naukowy do 2020 r.

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych, specjalista w zakresie etyki politycznej, etyki mediów, komunikacji społecznej i doktryny politycznej;

doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa karnego, Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie prawa karnego;

WYKAZ PUBLIKACJI_Wiesław Juchacz

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie polityki zatrudnienia;

doktor nauk wojskowych w zakresie sztuki wojennej w specjalności taktyka; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie sztuki wojennej;

doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu; Zastępca  Dyrektora do spraw leczniczych – Naczelny  Lekarz Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i patomorfologii;

WYKAZ PUBLIKACJI_Bartosz Jakub Myśliwiec

doktor nauk o bezpieczeństwie i nauk o polityce i administracji; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie teorii wychowania oraz teorii wychowania wojskowego;

doktor nauk wojskowych w specjalności logistyka; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie logistyki i sztuki wojennej;

WYKAZ PUBLIKACJI_Jarosław Raczkiewicz

magister prawa; adwokat; właścicielka Kancelarii Adwokackiej Dorota Brejza ; praktyk;

magister matematyki; praktyk;

magister prawa; magister fizyki; radca prawny; Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy; praktyk;

Wykaz publikacji Jerzego Jamiołkowskiego

magister prawa; adwokat; właściciel Kancelarii Adwokackiej Przemysław Juchacz; praktyk;

magister pedagogiki, arteterapii i pomocy psychologicznej; absolwentka filologii angielskiej z nauczaniem języka niemieckiego; praktyk;

magister filologii polskiej Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogiki w Bydgoszczy; praktyk;

magister pedagogiki w specjalności pedagogiki penitencjarnej z probacją; specjalistka w zakresie socjoterapii i psychoterapii; praktyk;

magister pedagogiki w specjalności resocjalizacja; Przewodniczący NSSZ Policjantów województwa kujawsko – pomorskiego; praktyk;

magister inżynier ochrony środowiska; praktyk;

magister wychowania technicznego; Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Logistycznych w Inowrocławiu; praktyk;

magister filologii angielskiej; praktyk;

magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;

magister psychologii; Funkcjonariuszka Służby Więziennej -młodsza psycholog działu penitencjarnego; praktyk;

magister prawa; Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku; specjalista w zakresie prawa prasowego, prawa autorskiego i ochrony wolności słowa; praktyk;

magister psychologii; Dyrektorka Zakładu Karnego w Inowrocławiu Oddział Zewnętrzny  w Toruniu;  

Wydział nauk Stosowanych

Zakład Administracji

doktor habilitowany w zakresie geografii; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie gospodarki przestrzennej i geografii;

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych, specjalista w zakresie etyki politycznej, etyki mediów, komunikacji społecznej i doktryny politycznej;

doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa karnego, Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie prawa karnego;

doktor nauk historycznych; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie historii Polski; Starosta Powiatu Radziejowskiego; praktyk;

doktor nauk biologicznych; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie ochrony środowiska, funduszy europejskich; Główny specjalista Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia;

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie polityki zatrudnienia;

doktor nauk o bezpieczeństwie i nauk o polityce i administracji; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie teorii wychowania oraz teorii wychowania wojskowego;

doktor nauk wojskowych w specjalności logistyka; według klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych specjalista w zakresie logistyki i sztuki wojennej;

magister prawa; adwokat; właścicielka Kancelarii Adwokackiej Dorota Brejza ; praktyk;

magister matematyki; praktyk;

magister prawa; magister fizyki; radca prawny; Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy; praktyk;

magister prawa; adwokat; właściciel Kancelarii Adwokackiej Przemysław Juchacz; praktyk;

magister pedagogiki, arteterapii i pomocy psychologicznej; absolwentka filologii angielskiej z nauczaniem języka niemieckiego; praktyk;

magister inżynier ochrony środowiska; praktyk;

magister wychowania technicznego; Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Logistycznych w Inowrocławiu; praktyk;

magister administracji; adwokat; właściciel Kancelarii Adwokackiej Piotr Sobociński; praktyk;

magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;

magister zarządzania i marketingu; specjalista w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości; praktyk;

magister prawa; Sędzia Sądu Okręgowego w stanie spoczynku; specjalista w zakresie prawa prasowego, prawa autorskiego i ochrony wolności słowa; praktyk;

Doświadczona kadra

Prawo
95%
Matematyka
76%
Administracja
90%
Wiedza Komputerowa
68%
Logistyka
88%
Zarządzanie
89%