Kurs maturalny z zakresu biologii z elementami wiedzy medycznej

JM Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego  w Inowrocławiu serdecznie zaprasza młodzież ponadpodstawową do udziału w kursie maturalnym z zakresu biologii z elementami wiedzy medycznej.

Podczas kursu omawiane będą treści rozszerzone z zakresu: podstaw biochemicznych i molekularnych życia, biologii komórki i ultrastruktury, genetyki klasycznej i klinicznej oraz anatomii i fizjologii człowieka. Dodatkowo treści wzbogacone będą treściami z zakresu podstaw zdrowia i choroby, patofizjologii chorób, przebiegu klinicznego chorób a także możliwości diagnostycznych i terapeutycznych wybranych jednostek chorobowych. Oprócz treści dydaktycznych, podczas zajęć prezentowane będą rozwiązania zadań maturalnych wraz z komentarzem i kryteriami oceny.bi

Po zakończeniu kursu – słuchacz – będzie posiadał wszechstronną wiedzę z zakresu biologii człowieka oraz propedeutyki medycyny. Oprócz rozszerzonej wiedzy na temat anatomii i fizjologii poznawane będą tajniki badania lekarskiego, interpretacji badań dodatkowych      w tym zapisu EKG i wyników badań biochemicznych, patofizjologii (mechanizmów) powstawania chorób, uwarunkowań zdrowia a także możliwości diagnostyczno-terapeutycznych współczesnej medycyny.

Wiedza przekazywana będzie w postaci semi-seminariów (aktywnego uczestnictwa  w zajęciach uczestników) przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych oraz materiałów audio-wizualnych.

Kurs składać się będzie z 12 spotkań po 2 godziny oraz dodatkowych 2 godzin dodatkowych indywidualnych konsultacji z danym słuchaczem.      

Szkolenie poprowadzi dr n. med. i n. o zdr. Bartosz Jakub Myśliwiec – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z patomorfologii klinicznej, wieloletni wykładowca m.in. Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego  w Inowrocławiu.

Początek już w grudniu br. Serdecznie zapraszam.

JM Rektor dr Wiesław Juchacz

Spotkanie Tematyka Czas
1. Podstawy biochemiczne i molekularne życia.

Metabolizm i przemiany molekularne.

Integracja metabolizmu.

Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa.

Podstawowe choroby metaboliczne człowieka.

2 godziny*
2. Podstawy biologii komórki i ultrastruktury.

Procesy i podziały komórkowe.

Apoptoza i śmierć komórki.

Zapalenie ostre i przewlekłe.

2 godziny
3. Podstawy histologii.

Rodzaje tkanek.

Podstawowy metodyki badań histologicznych.

Podstawy nowotworzenia.

Najczęstsze choroby nowotworowe człowieka.

2 godziny
4. Podstawy genetyki klasycznej i klinicznej.

Dziedziczenie grup krwi i cech osobniczych.

Dziedziczenie.

Podstawowe choroby dziedziczone.

Zespoły genetyczne.

2 godziny
5. Układ nerwowy człowieka.

Podstawy neurofizjologii.

Anatomia i fizjologia układu nerwowego.

Podstawy neuropatologii.

Diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego.

Psychika w stanach zdrowia i choroby.

2 godziny
6. Układ kostno-mięśniowy człowieka.

Anatomia i fizjologia układu kostnego.

Podstawowe choroby układu kostnego.

Anatomia i fizjologia układu mięśniowego.

Diagnostyka i leczenie chorób układu mięśniowego.

2 godziny
7. Układ sercowo-naczyniowy człowieka.

Anatomia i fizjologia układu sercowo-naczyniowego.

Podstawy elektrokardiografii (EKG).

Cykl hemodynamiczny serca.

Czynniki ryzyka chorób serowo-naczyniowych.

Metody diagnostyczno-terapeutyczne chorób serca.

Choroby serca i naczyń.

2 godziny
8. Układ oddechowy człowieka.

Anatomia i fizjologia układu oddechowego.

Diagnostyka chorób układu oddechowego.

Wybrane choroby układu oddechowego.

2 godziny
9. Układ pokarmowy człowieka.

Anatomia i fizjologia układu pokarmowego.

Czynniki ryzyka chorób układu pokarmowego.

Metody diagnostyczno-terapeutyczne chorób układu .pokarmowego.

Choroby układu pokarmowego.

Nadmierna masa ciała – nadwaga i otyłość.

2 godziny
10. Układ moczowo-płciowy człowieka.

Anatomia i fizjologia układu moczowo-płciowego.

Ciąża fizjologiczna i patologiczna.

Choroby układu moczowego i płciowego.

Diagnostyka i leczenia chorób układu moczowo-płciowego.

2 godziny
11. Układ endokrynny człowieka.

Anatomia i fizjologia układu endokrynnego.

Diagnostyka chorób układu endokrynnego.

Wybrane choroby układu endokrynnego.

Możliwości terapeutyczne układu endokrynnego.

2 godziny
12. Narządy zmysłów człowieka.

Anatomia i fizjologia oka i ucha.

Mowa – prawidłowa i zaburzona.

Diagnostyka chorób oczu, gardła i uszu.

Choroby oczu, gardła i uszu.

Skóra.

Diagnostyka i leczenie chorób skóry.

2 godziny
** Indywidualne konsultacje z prowadzącym kurs, który można wykorzystać m.in.: na uzupełnienie wiedzy, czy też wspólne rozwiazywanie zadań maturalnych 2       godziny

*1 godzina = 60 minut

**W przypadku znacznego zainteresowania kursem maturalnym będzie istniała możliwość   rozszerzenia kursu o dodatkowe treści – zwłaszcza treści z zakresu nauk medycznych.

 

Opłaty za kurs maturalny z zakresu biologii z elementami wiedzy medycznej

Całkowity koszt opłaty za kurs wynosi: 1 440, 00 zł

System wyboru płatności za kurs:

  1. Opłata jednorazowa: 1440, 00 zł
  2. Opłata 2- ratalna: 2 x 720, 00 zł
  3. Opłata miesięczna: 6 x 240, 00 zł

 

Rekrutacja trwa! Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapisz się już dziś!

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz – nasz zespół pozostaje do Twojej dyspozycji.

Dziekanat i Biuro Rekrutacji

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Księcia Kazimierza Kujawskiego

NMP 19a

88-100 Inowrocław

tel.: (52) 52 00 144

e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl

Kurs maturalny

  • Podaj imię