Podstawy prawne funkcjonowania uczelni

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego (dawniej Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości) została utworzona na podstawie następujących aktów prawnych:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z poźn. zm.)
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2008 roku – DSW-3-02-6022-30/08 udzielająca pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej pod nazwą „Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości”, obecnie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2009 roku – MNISW-DSW-3-6012-115-2/WM/09 w sprawie wpisu do wykazu uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową “354”
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2009 roku – MNISW-DSW-3-6012-115-1/WM/09 w sprawie zatwierdzenia statutu uczelni.

Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach:

 • Administracja – studia licencjackie
  Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 czerwca 2017 r.
  sygn.: DSW.WNN.6022.15.4.2017.AN
 • Kryminologia – studia licencjackie
  Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2015 r.
  sygn.: DSW.ZNU.6022.65.3.2015.AN
 • Zarządzanie miastem i regionem – studia licencjackie
  Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2018 r.
  sygn.: DSW.WNN.6022.59.2018.EK.3

Akty prawne: