Podstawy prawne funkcjonowania uczelni

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego (dawniej Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości) została utworzona na podstawie następujących aktów prawnych:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z poźn. zm.)
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2008 roku – DSW-3-02-6022-30/08 udzielająca pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej pod nazwą „Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości”, obecnie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego.
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2009 roku – MNISW-DSW-3-6012-115-2/WM/09 w sprawie wpisu do rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod numerem “354”.
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2009 roku – MNISW-DSW-3-6012-115-1/WM/09 w sprawie zatwierdzenia statutu uczelni.

Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach:

  • Administracja– studia licencjackie
  • Kryminologia – studia licencjackie
  • Zarządzanie miastem i regionem – studia licencjackie

 

STATUT WSP w Inowrocławiu - nowy (1)