Podstawy prawne funkcjonowania uczelni

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego (dawniej Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości) została utworzona na podstawie następujących aktów prawnych:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2008 roku – DSW-3-02-6022-30/08 udzielająca pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej pod nazwą „Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości”, obecnie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2009 roku – MNISW-DSW-3-6012-115-2/WM/09 w sprawie wpisu do wykazu uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową “354”
Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2009 roku – MNISW-DSW-3-6012-115-1/WM/09 w sprawie zatwierdzenia statutu uczelni.
Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach:

Administracja – studia licencjackie

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 czerwca 2017 r. sygn.: DSW.WNN.6022.15.4.2017.AN

Kryminologia – studia licencjackie

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2015 r. sygn.: DSW.ZNU.6022.65.3.2015.AN

Pielęgniarstwo - studia licencjackie

Decyzja Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 marca 2022 r. sygn.: DSW-WSM.8014.7.2022.6.AS

Administracja - studia magisterskie

Decyzja Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 kwietnia 2023 r. sygn. DSW-WNN.8014.240.2022.5.RL/JP

Akty prawne: