Biblioteka

        Biblioteka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu  gromadzi publikacje naukowe (książki, czasopisma, materiały elektroniczne) o tematyce dostosowanej do potrzeb studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz kadry naukowo-dydaktycznej. Tematyka księgozbioru obejmuje wszystkie kierunki i specjalności studiów będących w ofercie edukacyjnej Uczelni.

      Biblioteka WSP Inowrocław umożliwia swoim studentom również dostęp do wiedzy on-line za pośrednictwem elektronicznych baz danych. Źródła te są cenne ze względu na aktualność i łatwość wyszukiwania informacji.
Bazy dostępne są w sieci komputerowej w Uczelni, ale  możesz z nich korzystać również w domu, w Czytelni Biblioteki WSP lub w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu.

IBUK Libra

Ibuk libra to czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Książki można czytać z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu.

Jak korzystać z bazy? Szczegóły w Bibliotece WSP

Legalis Legalis to kompleksowa baza prawa polskiego, aktualizowana codziennie (dni robocze). Baza zawiera m.in.:
  • akty prawne
  • orzecznictwo i wyjaśnienia
  • komentarze
  • monografie
  • artykuły z czasopism C.H. Beck
  • wzory pism i umów
  • interpretacje podatkowe
  • informator
  • aktualności i kalendarium
  • Polską Bibliografię Prawniczą PAN.
Ponadto zawiera moduły:
 • Prawo cywilne
 • Postępowanie cywilne
 • Unia Europejska
 • Prawo administracyjne
 • Prawo karne
 • Postępowanie karne
 • Specjalistyczny: COVID-19
Wejście z terenu Uczelni (nieograniczona ilość użytkowników) Dostęp bez logowania – będąc w Uczelni

Academica

    To ogólnopolska cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna. Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Aby skorzystać z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA należy zarejestrować się w Czytelni WSP w Inowrocławiu.

Dostęp bez logowania – będąc w Uczelni

Ebsco

Baza obejmuje szeroki zakres dziedzin: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę i wiele innych.

Bazy EBSCO obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę i wiele innych. Dostęp do bazy jest możliwy dzięki Wirtualnej Bibliotece Nauki.

Jak korzystać z bazy? Szczegóły w Bibliotece WSP

Wirtualna Biblioteka Nauki

WBN to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. 

Jak korzystać z bazy? Szczegóły w Bibliotece WSP

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu funkcjonuje od 2018 roku, publikując monografie, czasopismo naukowe i materiały konferencyjne. Celem działalności wydawniczej jest wspieranie procesu dydaktycznego poprzez dostarczanie studentom niezbędnych podręczników. Działalność wydawnicza zapewnia również prezentację i popularyzowanie wyników badań naukowych środowiska akademickiego uczelni.

Publikacje i monografie WSP dostępne w formie elektronicznej pod linkiem: https://wsp-inow.pl/publikacje-i-monografie/

oraz w Bibliotece WSP.

Libra NET — internetowy katalog Biblioteki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Katalog Libra NET umożliwia wyszukiwanie publikacji oraz rezerwację wybranych tytułów on-line. Jeśli nie posiadasz konta do nowego katalogu Libra NET skontaktuj się z pracownikiem biblioteki.

Przejdź do katalogu Libra NET WSP

Uwaga

studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

przypominamy o obowiązkowym zaliczeniu szkolenia z przysposobienia bibliotecznego.

Przysposobienie biblioteczne należy zaliczyć najpóźniej do 31 marca 2024 r.

W celu zaliczenia przysposobienia bibliotecznego należy:

zapoznać się z prezentacjami:

 • Przysposobienie biblioteczne
 • Katalog biblioteczny LIBRA NET

– następnie wypełnić test

Test zostanie zaliczony jeśli student udzieli minimum 10 poprawnych odpowiedzi (10 punktów). Jeśli liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi będzie mniejsza niż 10, należy ponownie, zapoznać z zamieszczonymi prezentacjami oraz rozwiązać test.

Test należy wydrukować, wypełnić i podpisać. Następnie dostarczyć do Biblioteki WSP.

Skontaktuj się z nami

mgr Małgorzata Dolegała

Bibliotekarz

e-mail: biblioteka@wsp-inow.pl

Godziny pracy Biblioteki WSP:

Czwartek: godz. 10.00 – 14.00

Sobota zjazdowa: godz. 10.00 – 14.00

Niedziela zjazdowa: godz. 10.00 – 14.00