Biblioteka

    Biblioteka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu  gromadzi publikacje naukowe (książki, czasopisma, materiały elektroniczne) o tematyce dostosowanej do potrzeb studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz kadry naukowo-dydaktycznej. Tematyka księgozbioru obejmuje wszystkie kierunki i specjalności studiów będących w ofercie edukacyjnej Uczelni.

     Czytelnicy mają zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu, serwisu prawniczego Legalis, bazy informacji prawnej LEX, cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica, wypożyczalni online IBUK Libra,  bazy danych, czasopism elektronicznych, prenumerat czasopism, książek elektronicznych EBSCO, Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) oraz czasopism i książek z wolnym dostępem do księgozbioru oraz katalogu on-line OPAC programu bibliotecznego LibraNet.

     Dostęp do wiedzy on-line za pośrednictwem elektronicznych baz danych, które Biblioteka WSP w Inowrocławiu umożliwia swoim studentom, zapewnia źródła cenne ze względu na aktualność i łatwość wyszukiwania informacji.
Bazy dostępne są w sieci komputerowej w Uczelni, ale  możesz z nich korzystać również w domu, w Czytelni Biblioteki WSP lub w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu.

IBUK Libra

Ibuk libra to czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Książki można czytać z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu.

Jak korzystać z bazy? Szczegóły w Bibliotece WSP

Legalis

Legalis to kompleksowa baza prawa polskiego, aktualizowana codziennie (dni robocze).

Baza zawiera m.in.:

 • akty prawne
 • orzecznictwo i wyjaśnienia
 • komentarze
 • monografie
 • artykuły z czasopism C.H. Beck
 • wzory pism i umów
 • interpretacje podatkowe
 • informator
 • aktualności i kalendarium
 • Polską Bibliografię Prawniczą PAN.

Ponadto zawiera moduły:

 • Prawo cywilne
 • Postępowanie cywilne
 • Unia Europejska
 • Prawo administracyjne
 • Prawo karne
 • Postępowanie karne
 • Specjalistyczny: COVID-19

Wejście z terenu Uczelni (nieograniczona ilość użytkowników)

Dostęp bez logowania – będąc w Uczelni

Lex

Jest to baza aktualnej, kompleksowej informacji prawnej. Można tu znaleźć m.in. ujednolicone teksty aktów prawnych, orzeczenia sądowe, glosy do orzeczeń, pisma urzędowe, wzory umów i pism procesowych, komentarze, monografie.

Jak korzystać z bazy? Szczegóły w Bibliotece WSP

Academica

    To ogólnopolska cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna. Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Aby skorzystać z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA należy zarejestrować się w Czytelni WSP w Inowrocławiu.

Dostęp bez logowania – będąc w Uczelni

Ebsco

Baza obejmuje szeroki zakres dziedzin: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę i wiele innych.

Bazy EBSCO obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę i wiele innych. Dostęp do bazy jest możliwy dzięki Wirtualnej Bibliotece Nauki.

Jak korzystać z bazy? Szczegóły w Bibliotece WSP

Wirtualna Biblioteka Nauki

WBN to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. 

Jak korzystać z bazy? Szczegóły w Bibliotece WSP

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu funkcjonuje od 2018 roku, publikując monografie, czasopismo naukowe i materiały konferencyjne. Celem działalności wydawniczej jest wspieranie procesu dydaktycznego poprzez dostarczanie studentom niezbędnych podręczników. Działalność wydawnicza zapewnia również prezentację i popularyzowanie wyników badań naukowych środowiska akademickiego uczelni.

Publikacje i monografie WSP dostępne w formie elektronicznej pod linkiem: https://wsp-inow.pl/publikacje-i-monografie/

oraz w Bibliotece WSP.

Libra NET — internetowy katalog Biblioteki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Katalog Libra NET umożliwia wyszukiwanie publikacji znajdujących się w bibliotece oraz rezerwację wybranych tytułów on-line.

Z zasobów Czytelni i Wypożyczalni mogą korzystać studenci, słuchacze i pracownicy WSP, którzy dopełnili procedury założenia konta bibliotecznego.

Wypożyczeń dokonuje się na okres 30 dni. Maksymalna ilość
wypożyczonych książek wynosi 5 egzemplarzy.

Jeśli nie posiadasz konta do nowego katalogu Libra NET skontaktuj się z pracownikiem biblioteki.

Aby założyć konto biblioteczne należy:

 • mieć przy sobie legitymację studencką, która jest jednocześnie kartą biblioteczną. Będzie ona niezbędna do korzystania z konta i odbioru książek,
 • słuchacze studiów podyplomowych oraz wykładowcy WSP zapisywani są na podstawie okazania dowodu osobistego.

Jak się zalogować do katalogu on-line biblioteki?

OPAC to publicznie dostępny katalog biblioteki przeznaczony dla jej czytelników.

Na stronie głównej witryny znajduje się wyszukiwarka wg autorów lub tytułów.

Szczegółowa instrukcję logowania i rejestracji znajduje się tu:

https://m6123.lib.mol.pl/manual

Katalog biblioteki on-line           
https://m6209.lib.mol.pl/

Skontaktuj się z nami

mgr Małgorzata Dolegała

Bibliotekarz

e-mail: biblioteka@wsp-inow.pl

Godziny pracy Biblioteki WSP:

Czwartek: godz. 10.00 – 14.00

Sobota zjazdowa: godz. 10.00 – 14.00

Niedziela zjazdowa: godz. 10.00 – 14.00