Biblioteka

     Biblioteka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu  gromadzi publikacje naukowe (książki, czasopisma, materiały elektroniczne) o tematyce dostosowanej do potrzeb studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz kadry naukowo-dydaktycznej. Tematyka księgozbioru obejmuje wszystkie kierunki i specjalności studiów będących w ofercie edukacyjnej Uczelni.

      Biblioteka WSP Inowrocław umożliwia swoim studentom również dostęp do wiedzy on-line za pośrednictwem elektronicznych baz danych. Źródła te są cenne ze względu na aktualność i łatwość wyszukiwania informacji.
Bazy dostępne są w sieci komputerowej w Uczelni, ale  możesz z nich korzystać również w domu, w Czytelni Biblioteki WSP lub w Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu.

IBUK Libra

Ibuk libra to czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. 

Jak korzystać z bazy?

Legalis to kompleksowa baza prawa polskiego, aktualizowana codziennie (dni robocze).

Baza zawiera m.in.:

 • akty prawne
 • orzecznictwo i wyjaśnienia
 • komentarze
 • monografie
 • artykuły z czasopism C.H. Beck
 • wzory pism i umów
 • interpretacje podatkowe
 • informator
 • aktualności i kalendarium
 • Polską Bibliografię Prawniczą PAN.

Ponadto zawiera moduły:

 • Prawo cywilne
 • Postępowanie cywilne
 • Unia Europejska
 • Prawo administracyjne
 • Prawo karne
 • Postępowanie karne
 • Specjalistyczny: COVID-19

Wejście z terenu Uczelni (nieograniczona ilość użytkowników)

Wejście spoza Uczelni – jak korzystać z bazy?

 

Lex

Jest to baza aktualnej, kompleksowej informacji prawnej. Można tu znaleźć m.in. ujednolicone teksty aktów prawnych, orzeczenia sądowe, glosy do orzeczeń, pisma urzędowe, wzory umów i pism procesowych, komentarze, monografie.

Jak korzystać z bazy? 

Academica

To ogólnopolska cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna. Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Aby skorzystać z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA należy zarejestrować się w Czytelni WSP w Inowrocławiu.

Jak korzystać z bazy? 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu funkcjonuje od 2018 roku, publikując monografie, czasopismo naukowe i materiały konferencyjne. Celem działalności wydawniczej jest wspieranie procesu dydaktycznego poprzez dostarczanie studentom niezbędnych podręczników. Działalność wydawnicza zapewnia również prezentację i popularyzowanie wyników badań naukowych środowiska akademickiego uczelni.

Publikacje i monografie WSP dostępne w formie elektronicznej pod linkiem: https://wsp-inow.pl/publikacje-i-monografie/

oraz w Bibliotece WSP.