administracja_v2

Studia licencjackie - Administracja

Administracja to kierunek dla ludzi, którzy swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych. Program studiów oraz metody nauczania zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Studenci kierunku Administracja podczas studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich.

Dlaczego warto studiować na kierunku Administracja:

 • Nowoczesny program kształcenia, oparty na potrzebach rynku pracy
 • Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów – praktyków, jak i kadrę specjalistów w wybranych dziedzinach i dyscyplinach nauki
 • Zajęcia praktyczne i wizyty studyjne w jednostkach partnerskich i jednostkach administracji publicznej
 • Kierunek mający również na celu wykształcenie e-urzędnika i e-menedżera, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowanie usług administracji za pomocą nowoczesnych technologii komunikacyjnych.
 •  

Wśród prowadzonych przedmiotów są m.in. takie, jak:

 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo karne
 • Prawo finansowe
 • Podstawy prawne i księgowe rachunkowości
 • Finanse i rachunkowość
 • Podatki
 • E-administracja
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Przestępstwa urzędnicze
 • Zamówienia publiczne

Specjalności do wyboru:

W ramach kierunku studiów I stopnia proponuje się kandydatom pięć specjalności:

Administracja bezpieczeństwa publicznego
Etyka w administracji publicznej
Gospodarka komunalna
Programy pomocowe UE
Zasady funkcjonowania administracji w UE
Zagospodarowanie przestrzenne

Administracja biznesu
Administracja gospodarcza
Administracja pracy biurowej
Prawo handlowe
Przestępstwa urzędnicze
Systemy administrowania rynkiem pracy

Ustrojowe podstawy i zasady gospodarowania jednostek samorządu terytorialnego
Organizacja i zadania JST w Polsce i na świecie
Budżet JST
Źródła dochodów i wydatków JST
Zarządzanie długiem i majątkiem komunalnym
Projektowanie rozwoju – strategie rozwoju JST

System bezpieczeństwa narodowego Polski
Zagrożenia czasu pokoju i wojny
Zarządzanie kryzysowe
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
Bezpieczeństwo społeczne
Zadania obronne administracji rządowej i samorządowej

Podstawy administracji ochrony zdrowia
Prawo ochrony zdrowia
Uzależnienia i patologie społeczne
Zarządzanie usługami zdrowotnymi
Administrowanie systemami baz danych
Marketing usług zdrowotnych

Ile wynosi czesne?

  

Administracja

ROK AKADEMICKI 2023/2024

ROK AKADEMICKI 2024/2025

ROK AKADEMICKI 2025/2026

Forma studiów

Studia stacjonarne/niestacjonarne

Studia stacjonarne/niestacjonarne

Studia stacjonarne/niestacjonarne

Rok nauki

I ROK

II ROK

III ROK

Opłata jednorazowa za rok
płatne do 15.10.

3300

3700

3700

Opłata za semestr
I semestr płatność do 15.10.
II semestr płatność do 15.03.

1675

1875

1875

Opłata w 10 ratach
płatność do 10 – tego każdego miesiąca

340

380

380

Opłata w 12 ratach
płatność do 10 – tego każdego miesiąca

290

320

 

Nasze sale