Badania lekarskie

Skierowanie na badania lekarskie

Skierowania na badanie lekarskie zostaną wysłane/ wydane wszystkim osobom zakwalifikowanym kierunek „pielęgniarstwo”, które złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych na studia.

Wykonanie badania lekarskiego

       Badania lekarskie mogą być wykonywane u dowolnego lekarza medycyny pracy.

        Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu w zakresie badań lekarskich współpracuje z Szpitalem Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka

Poznańska 97

88-100 Inowrocław

Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału niezwłocznie po jego otrzymaniu.

NIP Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 956-224-60-99