INDEX COPERNICUS

INDEX COPERNICUS

----------------

Z przyjemnością informujemy, że wydawane przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego czasopismo „Przedsiębiorstwo i Prawo” (ISSN 2544-9958) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2018, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 51.26 pkt.

ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych, w ramach której każdego roku, od blisko 20 lat oceniane są zgłoszone periodyki.

Warunkiem indeksacji jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny parametrycznej opartej obecnie na przeszło 100 kryteriach. Periodyki, które spełnią zarówno formalne kryteria jak i wstępne warunki indeksacji, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania na świat nauki

Szerzej na temat metodologii oceny ICI Journals Master List: https://journals.indexcopernicus.com/?page=3&id_lang=6

Paszport naszego czasopisma w bazie ICI Journals Master List: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49276