Zarządzanie

----------------

SPECJALNOŚĆ MENEDŻERSKO – PRAWNA

     Aby sprawnie zarządzać firmą, potrzebna jest rozległa wiedza z różnych dziedzin. Wprowadzeniem do pełnienia funkcji na stanowisku menedżera są  studia I stopnia na kierunku Zarządzanie miastem i regionem o specjalności menedżersko-prawnej.

    W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego poszczególne przedmioty wykładane są przez praktyków – przedsiębiorców województwa kujawsko-pomorskiego, menedżerów i prawników, którzy korzystają z metody mentoringu.

   W połączeniu ze stażami oraz praktykami zawodowymi, studia pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności, które są niezbędne w zarządzaniu firmą.

   Uczelnia kładzie także nacisk na lektoraty językowe. Sprawne posługiwanie się językiem biznesowym pozwala ubiegać się o pracę w zagranicznych firmach.

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

​   Zarządzanie w logistyce to specjalność na kierunku Zarządzanie miastem i regionem prowadzona przez doświadczonych wykładowców – praktyków.

   Podczas zajęć Studenci zdobywają cenione na rynku pracy umiejętności, uczestniczą w case studies, prezentacjach, warsztatach i symulacjach oraz odbywają zajęcia w lokalnych przedsiębiorstwach branżowych.

Wybierając specjalność Zarządzanie w logistyce Studenci zdobędą kompetencje z zakresu:

  • funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych wspieranych innowacyjnymi narzędziami informatyczno-komunikacyjnymi
  • podejmowania decyzji logistycznych oraz technik analizy ilościowo-wartościowej realizowanych procesów logistycznych
  • przygotowania koncepcji i zarządzania projektami miejskimi i regionalnymi
  • przygotowywania strategicznych planów i programów rozwoju
  • stosowania marketingowych narzędzi zarządzania projektami
  • wykorzystania metod badań społecznych oraz metod i narzędzi statystycznych i ekonometrycznych do identyfikacji, oceny i prognozowania zjawisk gospodarczych, społecznych i środowiskowych
  • umiejętności stosowania fachowego słownictwa w języku obcym umożliwiającego korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych krajów.

Już podczas nauki Studenci odbywają staże i praktyki w prestiżowych firmach, podczas których uzyskują doświadczenie w realiach funkcjonujących organizacji.


TABELA OPŁAT
Zarządzane miastem i regionemROK AKADEMICKI 2020/2021ROK AKADEMICKI 2021/2022ROK AKADEMICKI 2022/2023
Forma studiówStudia niestacjonarneStudia niestacjonarneStudia niestacjonarne
Rok naukiI ROKII ROKIII ROK
Opłata jednorazowa za rok
płatne do 15.10.
340038003800
Opłata za semestr
I semestr płatność do 15.10.
II semestr płatność do 15.03.
172519251875
Opłata w 10 ratach
płatność do 10 - tego każdego miesiąca
350390390
Opłata w 12 ratach
płatność do 10 - tego każdego miesiąca
295330
 Inne opłaty
Wysokość opłat pobieranych od kandydata na studia
Opłata rekrutacyjna
Wnoszona w momencia zapisu na studia
85,00 zł
Wpisowe
Wnoszone w momencie podpisania umowy
0,00 zł
 Nr konta do przelewów za opłatę rekrutacyjną oraz wpisowego
Nazwa banku:Nr konta:
BANK MILLENIUM58 1160 2202 0000 0001 4173 4996
INFORMATOR EDUKACYJNY 2020/2021
STYPENDIA I ZNIŻKI