Pielęgniarstwo – studia I st. w przygotowaniu

----------------

SPECJALNOŚĆ MENEDŻERSKO – PRAWNA

     Aby sprawnie zarządzać firmą, potrzebna jest rozległa wiedza z różnych dziedzin. Wprowadzeniem do pełnienia funkcji na stanowisku menedżera są  studia I stopnia na kierunku Zarządzanie miastem i regionem o specjalności menedżersko-prawnej.

    W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego poszczególne przedmioty wykładane są przez praktyków – przedsiębiorców województwa kujawsko-pomorskiego, menedżerów i prawników, którzy korzystają z metody mentoringu.

   W połączeniu ze stażami oraz praktykami zawodowymi, studia pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności, które są niezbędne w zarządzaniu firmą.

   Uczelnia kładzie także nacisk na lektoraty językowe. Sprawne posługiwanie się językiem biznesowym pozwala ubiegać się o pracę w zagranicznych firmach.

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

​   Zarządzanie w logistyce to specjalność na kierunku Zarządzanie miastem i regionem prowadzona przez doświadczonych wykładowców – praktyków.

   Podczas zajęć Studenci zdobywają cenione na rynku pracy umiejętności, uczestniczą w case studies, prezentacjach, warsztatach i symulacjach oraz odbywają zajęcia w lokalnych przedsiębiorstwach branżowych.

Wybierając specjalność Zarządzanie w logistyce Studenci zdobędą kompetencje z zakresu:

  • funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych wspieranych innowacyjnymi narzędziami informatyczno-komunikacyjnymi
  • podejmowania decyzji logistycznych oraz technik analizy ilościowo-wartościowej realizowanych procesów logistycznych
  • przygotowania koncepcji i zarządzania projektami miejskimi i regionalnymi
  • przygotowywania strategicznych planów i programów rozwoju
  • stosowania marketingowych narzędzi zarządzania projektami
  • wykorzystania metod badań społecznych oraz metod i narzędzi statystycznych i ekonometrycznych do identyfikacji, oceny i prognozowania zjawisk gospodarczych, społecznych i środowiskowych
  • umiejętności stosowania fachowego słownictwa w języku obcym umożliwiającego korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych krajów.

Już podczas nauki Studenci odbywają staże i praktyki w prestiżowych firmach, podczas których uzyskują doświadczenie w realiach funkcjonujących organizacji.


SPECJALNOŚĆ Zarządzanie ochroną środowiska

Program studiów został tak opracowany, aby zapewnić absolwentom kwalifikacje odpowiadające wymaganiom obecnego rynku pracy i rynku Unii Europejskiej oraz możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy. Studia na specjalności zarządzanie ochroną środowiska dają wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie opracowywania programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin, wdrażania w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego, , stosowania instrumentów kreujących przyjazny środowisku wizerunek przedsiębiorstw i produktów oraz poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronie środowiska.

Ogólne przygotowanie z zakresu zarządzania jest uzupełnione wiedzą ekonomiczną, zarządczą i technologiczną związaną z gospodarowaniem środowiskiem. Absolwenci uzyskują również wiedzę umożliwiającą podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze usług o charakterze ekologicznym, na przykład o metodach wykonywania badań marketingowych rynku dóbr i usług ekologicznych.

Już podczas nauki Studenci odbywają staże i praktyki w prestiżowych firmach, podczas których uzyskują doświadczenie w realiach funkcjonujących organizacji.

Perspektywy zatrudnienia

 -> Instytucje rządowe i samorządowe  - stanowiska związane z ochroną środowiska / rozwojem europejskim, regionalnym i lokalnym

 -> Instytucje finansujące przedsięwzięcia w ochronie środowiska

 -> Przedsiębiorstwa zajmujące  się  produkcją wyrobów przyjaznych środowisku

 -> Przedsiębiorstwa związane z usługami ekologicznymi

 


TABELA OPŁAT
Pielęgniarstwo, studia I stopnia (w przygotowaniu)ROK AKADEMICKI 2021/2022ROK AKADEMICKI 2022/2023ROK AKADEMICKI 2023/2024
Forma studiówStudia niestacjonarneStudia niestacjonarneStudia niestacjonarne
Rok naukiI ROKII ROKIII ROK
Opłata jednorazowa za rok
płatne do 15.10.
Opłata za semestr
I semestr płatność do 15.10.
II semestr płatność do 15.03.
Opłata w 10 ratach
płatność do 10 - tego każdego miesiąca
Opłata w 12 ratach
płatność do 10 - tego każdego miesiąca
 Inne opłaty
Wysokość opłat pobieranych od kandydata na studia
Opłata rekrutacyjna
Wnoszona w momencia zapisu na studia
85,00 zł
Wpisowe
Wnoszone w momencie podpisania umowy
0,00 zł
 Nr konta do przelewów za opłatę rekrutacyjną oraz wpisowego
Nazwa banku:Nr konta:
SGB Bank Spółdzielczy53 8149 0000 0000 5520 2000 0010
INFORMATOR EDUKACYJNY 2020/2021
STYPENDIA I ZNIŻKI