DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH

DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH

Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwi Ci pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu zwiększysz swoje szanse na rynku pracy. Urząd pracy może sfinansować Ci do 100% kosztów studiów podyplomowych.

Krok 1
CO NALEŻY ZROBIĆ, BY OTRZYMAĆ DOTACJĘ?
Wybierz kierunek studiów podyplomowych, który chciałbyś realizować w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Link z ofertą studiów podyplomowych 2019/2020 znajdziesz tutaj: https://wsp-inow.pl/cherry-services/studia-podyplomowe/
Krok 1
Krok 2
To tylko 3 kroki
Wypełnił formularz rekrutacyjny i dokonaj wstępnej rejestracji na studia on-line dostępnej pod poniższym linkiem: https://wsp-inow.pl/cherry-services/studia-podyplomowe/
Krok 2
Krok 3
Gratulacje !
Zgłoś się do Dziekanatu WSP i dostarcz komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia podyplomowe: - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich / inżynierskich / magisterskich (oryginał dyplomu do wglądu pracownika uczelni) - jedno zdjęcie formatu 35 x 45 mm (wzór jak do dowodu osobistego) - kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika uczelni) - potwierdzenie dowodu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł
Krok 3

Przydatne
Informacje

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu prowadzi od 2 września br. (poniedziałek) nabór wniosków na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Nabór ma charakter otwarty i potrwa do chwili jego odwołania.

Informacja o rachunku bankowym uczelni, na który należy wnosić opłatę rekrutacyjną na studia podyplomowe

Słuchacz studiów podyplomowych wnosi opłatę na rachunek bankowy Uczelni o numerze:

  58 1160 2202 0000 0001 4173 4996 Bank Millennium

W tytule przelewu należy podać:  imię, nazwisko (kandydata), studia podyplomowe 2019, opłata rekrutacyjna 

Pracownik Dziekanatu WSP przygotuje wymagane dokumenty, które należy przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ulicy Mątewskiej 17 (88-100 Inowrocław) w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu (pok. 204, II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

  • program studiów podyplomowych
  • harmonogram zjazdów studiów podyplomowych oraz planowany termin rozpoczęcia i zakończenia studiów podyplomowych
  • całkowity koszt studiów podyplomowych
  • nazwę banku oraz numer rachunku bankowego uczelni
  • termin w jakim należy dokonać płatności za studia
  • umowę pomiędzy uczelnią, a słuchaczem
  • decyzję Dziekana o przyjęciu na studia

Szczegółowe informacje oraz wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy pod linkiem:  http://inowroclaw.praca.gov.pl/-/10304465-nabor-wnioskow-na-refundacje-kosztow-studiow-podyplomowych

Nasi partnerzy