III EDYCJA KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – EDUKACJA – PRACA

Informujemy, że w związku z sytuacją w kraju związaną z koronawirusem, zaplanowana na 19 marca 2020 r. III Edycja Konferencji "Przedsiębiorczość-Edukacja-Praca" wraz z konkursem zostaje przełożona. O nowym terminie Konferencji poinformujemy w najbliższym możliwym czasie.

III EDYCJA KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – EDUKACJA – PRACA

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu,Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Urząd Miasta Inowrocławia oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zapraszają uczniów szkół średnich wraz z opiekunami do udziału w III edycji Konferencji „Przedsiębiorczość – Edukacja – Praca”,która odbędzie się dnia 19 marca 2020 roku tj. w czwartek w godzinach  1000 – 1300 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Inowrocławia przy alei Ratuszowej 36.

W czasie konferencji odbędzie się konkurs dla uczniów szkół średnich, który ma na celu zgłębienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Nagrodą główną w konkursie jest Smartwatch Samsung Watchactive 2 oraz Otwarty Indeks JM Rektora na wybrany kierunek studiów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego.

Konferencja będzie składać się z dwóch części. Część I. – wykładowa, wspólna dla wszystkich uczniów i zaproszonych. Cześć II. – konkursowa – podczas, której będzie miał miejsce III. finałowy etap konkursu wraz z jego rozstrzygnięciem.

Zgłoszenia do konkursu dedykowanego uczniom można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego do pobrania poniżej oraz poprzez dostarczenie go do Dziekanatu WSP lub przesłanie drogą mailową na adres: dziekanat@wsp-inow.pl.

Szczegóły konkursu opisane zostały szerzej w formularzu zgłoszeniowym. Informacja oraz link do materiałów dydaktycznych znajdują się u dołu strony oraz na stronach pozostałych organizatorów:

Zagadnienia do III Edycji Konkursu organizowanego w ramach III Edycji Konferencji dla Szkół Średnich: „Przedsiębiorczość - Edukacja - Praca”

Podstawowe zagadnienia z komunikacji interpersonalnej.

Podstawy wiedzy ekonomicznej, w tym podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości, giełdy i gospodarki rynkowej.

Podstawowe zagadnienia prawne obejmujące:

  • tematykę regulowaną Kodeksem pracy, Kodeksem cywilnym – część ogólna, ustawą Prawo przedsiębiorców, Kodeksem spółek handlowych;
  • podstawowe pojęcia z zakresu prawa podatkowego;
  • podstawowe pojęcia dotyczące ZUS;
  • podstawowe pojęcia regulowane ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • podstawowe informacje o funduszach europejskich dostępne w plikach do pobrania poniżej oraz na stronie internetowej Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I KONFERENCJI

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 17.03.2020 r.

tel. 52 52 00 144 / e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl