Kursy i Szkolenia

,,Zamknięcie roku 2020 w jednostkach sektora finansów publicznych”

4 marca 2021 r.  godz. 10.00 – 15.00 (5h)

Program szkolenia

I. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych.

II. Inwentaryzacja:

 • Terminy i częstotliwość.
 • Rodzaje i metody inwentaryzacji: spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja kont.
 • Etapy inwentaryzacji i odpowiedzialność za prawidłowy przebieg.
 • Różnice inwentaryzacyjne i ujęcie ich w księgach rachunkowych.

III. Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:

 • Wycena środków trwałych, środków trwałych w budowie (odpisy aktualizujące).
 • Wycena zapasów.
 • Ewidencja i wycena należności (min. należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności).
 • Ustalenie stanu zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).
 • Przychody i koszty na koniec roku budżetowego.

IV. Przeksięgowania na kontach wynikowych i pozabilansowych.

V. Bilans:

 • Omówienie poszczególnych pozycji aktywów i pasywów.
 • Zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego.

VI. Rachunek zysków i strat:

 • Zasady ewidencji przychodów i kosztów na kontach grupy ,,7”.
 • Zasady ewidencji kosztów na kontach grupy ,,4”.
 • Metoda ustalenia wyniku finansowego – wariant porównawczy.

VII.  Operacje na koncie ,,Fundusz jednostki” i wykazanie ich w ,,Zestawieniu zmian w funduszu”.

VIII.  Zasady sporządzania informacji dodatkowej.

IX. Wzajemne powiązania pomiędzy sprawozdaniami finansowymi.

 

Prowadzący szkolenie

mgr Agnieszka Szymborska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, na kierunku Zarządzanie i marketing o specjalności Zarządzanie finansami i rachunkowość.

 Wieloletni pracownik samorządowy, praktyk w zakresie rachunkowości i finansów publicznych, główny księgowy jednostek budżetowych i centrum usług wspólnych.

 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy Microsoft Teams.
 • Koszt szkolenia wynosi: 500 zł brutto / os.
 • Cena obejmuje:

– wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Numer rachunku bankowego Uczelni

Kontakt:

Biuro Rekrutacji i Dziekanat

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu

St. Kiełbasiewicza 7

88-100 Inowrocław

adres e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl

tel.: 52 52 00 144

Szkolenia Kosmetyczne

Szkolenia i kursy 
prowadzone
realizowane
  przez Panią Marzennę Nowakowską - magister kosmetologii, praktyk, właściciel Centrum Estetyki A-SECRET DNA w Toruniu

1. Manicure klasyczny

350za kurs

max. ilość słuchaczy 8 osób

Teoria - 3h
Praktyka - 6h

2. Manicure japoński

350za kurs

max. ilość słuchaczy 8 osób

Teoria - 3h
Praktyka - 4h

3. Manicure hybrydowy

400za kurs

max. ilość słuchaczy 8 osób

Teoria - 2h
Praktyka - 8 h

4. Przedłużanie paznokci metodą żelową na formie i tipsie

1100za kurs

max. ilość słuchaczy 8 osób

Teoria - 4h
Praktyka - 32h

5. Przedłużanie paznokci metodą hybrydową na formie i tipsie

800za kurs

max. ilość słuchaczy 8 osób

Teoria - 3h
Praktyka - 24h

6. Pedicure podologiczny podstawowy

600za kurs

max. ilość słuchaczy 8 osób

Teoria - 3h
Praktyka - 10h

7. Zdobienia paznokci tuszami, rapitografem

300za kurs

Liczba kursantów bez ograniczeń

Teoria - 1h
Praktyka - 4h

8. Zdobienia paznokci lakierami hybrydowymi ombre, baby boomer

200za kurs

Liczba kursantów bez ograniczeń

Teoria - 1h
Praktyka - 4h

9. Zdobienia paznokci paintgelem, wzory 3d i geometryczne

400za kurs

Liczba kursantów bez ograniczeń

Teoria - 1h
Praktyka - 4h

10. Zdobienia paznokci wtapianie ozdób w żel i hybrydę

300za kurs

Liczba kursantów bez ograniczeń

Teoria - 1h
Praktyka - 4h

11. Masaż bańką chińską

300za kurs

max. ilość słuchaczy 10 osób

Teoria - 3h
Praktyka - 6h

12. Piercing

800za kurs

ilość osób bez ograniczenia

Teoria - 3h
Praktyka - 6h

13. Przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1

600za kurs

max. ilość słuchaczy 8 osób

Teoria - 3h
Praktyka - 7h

14. Peelingi letnie - złuszczanie kwasami AHA, PHA

450za kurs

max. ilość słuchaczy 8 osób

Teoria - 4h
Praktyka - 4h

Kursy Zawodowe