Oferta dla firm

Informacja

Współczesne firmy wspólnie ze swoimi zespołami chcą mieć realny udział w kształtowaniu biznesu. Otwartość na ciągły rozwój i zmiany wyraża się m. in. w świadomości, że aby osiągnąć sukces trzeba stale podnosić kwalifikacje i zwiększać kompetencje zawodowe, mające wpływ na realizację celów strategicznych firmy.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oferuje możliwość uruchomienia kierunku studiów podyplomowych, opracowanie programu szkolenia czy kursu dedykowanego pracownikom konkretnego sektora.
O wysoki poziom merytoryczny zajęć dbają wykładowcy – praktycy.

Program studiów
Zakres programowy, czasowy oraz formę zajęć każdorazowo ustalamy indywidualnie z klientem tworząc programy optymalnie dopasowane do potrzeb danej grupy.
Programy podlegają cyklicznej weryfikacji i modyfikacji w oparciu o monitoring potrzeb pracodawców na rynku pracy oraz konsultacje z praktykami.

Organizacja studiów
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco w formie elektronicznej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Dziekanem Wydziału Nauk Stosowanych:

dr inż. Jarosław Raczkiewicz – raczkiewicz@wsp-inow.pl

Zaufali nam:

  • Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
  • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemologiczna w Inowrocławu