Otwarcie nowej siedziby Uczelni oraz wernisaż rysunków i zdjęć autorstwa: Leonarda Franciszka Berendta, Bogusława Kolanowskieo oraz inowrocławskiego lekarza, dr. Zenona Lewickiego, były atrakcją tegorocznej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Inowrocławiu.

By in
289

      Otwarcie nowej siedziby Uczelni oraz wernisaż rysunków i zdjęć autorstwa: Leonarda Franciszka Berendta, Bogusława Kolanowskieo oraz inowrocławskiego lekarza, dr. Zenona Lewickiego, były atrakcją tegorocznej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Inowrocławiu.

To było pierwsze, tak liczne od wielu miesięcy, spotkanie grona naukowego oraz przyjaciół i sympatyków Uczelni.

Dnia 2 października 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Senatu, związane z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu.

Gronu naukowemu podczas rozpoczęcia nowego roku akademickiego w WSP towarzyszyli m.in.: władze samorządowe, duchowne, przedstawiciele władz mundurowych, przedstwiciele środowiska medycznego oraz przedsiębiorcy Kujaw i Pomorza. Uroczystą inaugrację poprowadziła Kanclerz Uczelni, Pani Anna Bogdanowicz.

Gość spejclany

Gościem spejclanym tegrocznej inauguracji był Zastępca Dyrektora do Spraw Lecznictwa – Naczelny Lekarz Szpitala Wielospecjalistycznego, im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, dr n. med. i n. o zdr. Bartosz Jakub Myśliwiec, który przedstawił wykład inauguryjny na temat: „Kości…medycyna i sztuka”.

Trudny rok, nowe wyzwania

– Rozpoczynając nowy rok akademicki czerpiemy z minionych doświadczeń, często bardzo trudnych. Doświadczenia pandemiczne i wynikające z tego wyzwania organizacyjne, z którymi przyszło nam się zmierzyć pokazały, że potrafiliśmy dokonać zmian w nauce – powiedział podczas Inauguracji dr Wiesław Juchacz, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu.

Zamierzamy uruchomić pielęgniarstwo i geriatrię. Udało nam się zgromadzić fachową kadrę i pozyskać infrastrukturę, z której studenci WSP będą mogli korzystać.

W tym miejscu chciałbym podziękować Władzom Miasta Inowrocława za przekazanie nam budynku przy ul. NMP 19a, a Panu Adamowi Brzuszkiewiczowi  za budynek przy ul. Poznańskiej 43/45.

Epidemia dobitnie pokazała, że bez dynamicznego rozwoju nauki, w tym badań podstawowych, nie ma mowy o przetrwaniu ludzkości. Dobrze jest, gdy ośrodki naukowe współpracują, ponieważ potrafią szybciej osiągnąć zamierzony celdodał Pan Rektor.

 

Zajęcia w buynku Uczelni przy ul. NMP 19a w Inowrocławiu, studenci i kadra wykładowców WSP rozpoczęła już z dniem 2 października, natomiast uruchomienie zajęć w budynku przy ul. Poznańskiej 43/45 planowane jest na początek lutego 2022 roku.

 

Wszystkim Firmom i Instytucjom,  które włączyły się w remont oraz przygotwanie nowej siedziby Uczelni bardzo dziękujemy za wsparcie.

fot. ks. kan. Paweł Kowalski, parafia pw. Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu

WSP Inowrocław

54321
(0 votes. Average 0 of 5)