PRAWNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA I PANEL

By in
1538
PRAWNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA I PANEL

        Prawnokarna ochrona środowiska oraz ochrona środowiska w świetle orzecznictwa i praktyki – to tematy konferencji naukowej, która odbędzie się w Inowrocławiu. Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezes WFOŚiGW w Toruniu Ireneusz Stachowiak.

      Dnia 16.04.2019r. w Sali Kryształowej uzdrowiska  „Solanki”  Medical SPA odbędzie się pierwsza część konferencji, której organizatorami są Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Słowo wstępne wygłosi prof. dr hab. Bogusław Sygit z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza  Kujawskiego w Inowrocławiu. Konferencję otworzy Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, Ireneusz Stachowiak.

Konferencja składa się z dwóch paneli. Pierwszy poświęcony będzie  tematyce ochrony środowiska od strony prawnej. Drugi zaplanowany na 28 maja dotyczyć będzie ochronie środowiska w służbie człowieka.

I panel spotkania poświęcony jest ochronie środowiska w aspekcie prawnokarnym,  z uwzględnieniem m.in. zagrożeń dla środowiska naturalnego, związanych z nieodpowiednim postępowaniem z odpadami, kryminalizacji tego postępowania, pojęcia, a także bardzo istotnych zagadnień dotyczących zdrowego powietrza, żywności, transportu ekologicznego i energii odnawialnej.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele uczelni regionalnych, jak i ogólnopolskich: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu.

WSP Inowrocław – Program konferencji

Planowana konferencja wychodzi naprzeciw aktualnym problemom z zakresu ochrony środowiska, wskazując na istniejące zagrożenia w tej dziedzinie oraz akcentując jednocześnie, że zachowanie i rozwijanie środowiska naturalnego służy każdemu człowiekowi i całemu społeczeństwu, a w szczególności pozwala na samorealizację oraz zachowanie biologicznej tożsamości. Uwaga ta jest aktualna również przy uwzględnieniu faktu, że środowisko człowieka staje się coraz bardziej zindustrializowane.

Ważną częścią spotkania konferencyjnego będzie wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami uczelni, samorządu terytorialnego, lokalnymi przedsiębiorcami oraz innymi osobami i instytucjami, dla których ochrona środowiska stanowi kluczowe zagadnienie z punktu widzenia zawodowego, merytorycznego oraz ogólnospołecznego.

Wygłoszone na konferencji referaty zostaną wydane w postaci wydawnictwa konferencyjnego i będą stanowiły źródło wiedzy o istniejących zagrożeniach w dziedzinie ochrony środowiska, podejmowanych działaniach dla zapewnienia tej ochrony, orzecznictwie administracyjnym i jednocześnie będą poszerzać bazę dla prowadzenia  pogłębionych dogmatyczno-prawnych badań nad karną istotą przestępstw przeciwko środowisku.   

Dyscypliny naukowe:

Prawo, Ekologia i Ochrona Przyrody, Ochrona środowiska, Rolnictwo i leśnictwo

Słowa kluczowe:

ochrona środowiska, prawo, prawo karne, zanieczyszczenie środowiska, przestępstwa przeciwko środowisku, przestępstwa prawa łowieckiego, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, odpady, nowe technologie, zrównoważony rozwój, środowisko, Inowrocław konferencja 2019, metody oczyszczania środowiska, rozwój cywilizacyjny, ochrona środowiska w służbie człowieka, zdrowie powietrze, transport ekologiczny

Organizatorzy konferencji:

54321
(8 votes. Average 4.63 of 5)