Projekt: Wyprawa w dwudziestolecie międzywojenne

O Projekcie 

Tytuł projektu „Wyprawa w dwudziestolecie - warsztaty i spotkania terenowe poświęcone tematyce 20-lecia międzywojennego”

Termin realizacji: 

01.09.2021 r. – 30.09.2021 r.

Finansowanie  Projekt dofinansowany z programu realizacji zadania publicznego Urzędu Miasta Inowrocławia.

Opis zadania 

Warsztaty i spotkania terenowe “Wyprawa w dwudziestolecie”.

Projekt o charakterze społeczno-kulturalnym zakłada przeprowadzenie 4 warsztatów, w tym spotkań terenowych:

       1. Wykład “Wyprawa w dwudzistolecie” mający na celu zaznajomienie adresatów projektu w istotę historii oraz literatury ówczesnej epoki oraz wprowadzenie w tematykę późniejszej wystawy.

     2. Prelekcja i wystawa w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, związana z poetami Kujaw: Janem Kasprowiczem, Stanisławem Przybyszewskim, Stanisławem Szenicem.

     3. Spotkanie terenowe wraz z prelekcją w Dworku w Parachaniu, upamiętniające postać Generała Władysława Sikorskiego oraz Jego związek z Kujawami.

      4. Wykład “Sztuka dwudziestolecia międzywojennego” – ikoniczny wizerunek óweczesnych czasów.

Idea projektu 

      Sama idea projektu zrodziła się w środowisku seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, wynika z realnej potrzeby bycia aktywnym społecznie.

             Działania mają na celu pogłębienie relacji z uczestnikami oraz partnerami projektu.

            Nadawca projektu ma na celu poszerzenie swojej oferty edukacyjnej o seniorów, w tym seniorów, którzy bywają wykluczeni kulturalnie (np. poprzez specyficzne godziny pracy lub przeszkody ekonomiczne). Adresaci zadania zyskują wiedzę na temat historii kraju oraz zamieszkiwanej przez nich miejscowości.    Tym samym, oferent projektu stymuluje aktywny udział mieszkańców w życiu kulturalnym miasta, podnosi ich kompetencje kulturowe, zacieśnia więzi wewnątrz środowiska poprzez wyeksponowanie wydarzeń związanych z miastem oraz regionem.

        Zadanie przyczyni się do umocnienia wizerunku Inowrocławia, jako miasta otwartego, promującego aspekty historyczne, kulturowe i artystyczne regionu.

              Warsztaty i spotkania terenowe poprowadzą inowrocławscy historycy, poloniści, a także artyści.

Miejsce realizacji:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujwskiego w Inowrocławiu

(ul. Najświętszej Marii Panny 19a, 88-100 Inowrocław)

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

(ul. Solankowa 33, 88-100 Inowrocław)

Dworek Generała Władysława Sikroskiego w Parchaniu

Parchanie 33, 88-110 Parchanie

Numer umowy: WKS-I.032.3.11.2021

Zapraszamy do udziału w projekcie, zapisy na poszczególne wydarzenia trwają!