rekrutacja

Zostań 
Studentem
 WSP !

Zostań studentem WSP i rozpocznij studia I, II stopnia* lub podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Inowrocławiu od października 2022 roku.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 potrwa do 30 września 2022 roku

Do wyboru 11 kierunków kształcenia, w tym na studiach podyplomowych i Executive MBA*. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów.

studia I stopnia

Zdecyduj się już dziś !

*studia II stopnia

*(magisterskie w przygotowaniu na kierunku: administracja)

Zdecyduj się już dziś !

studia podyplomowe

Zdecyduj się już dziś !

studia podyplomowe w trybie on-line

Zdecyduj się już dziś !

kurs przygotowawczy z metodyki pisania prac doktorskich

Zdecyduj się już dziś !

*Executive MBA

*Executive MBA (studia w przygotowaniu, rozpoczęcie: październik 2022)

Zdecyduj się już dziś !

Zapisz się na studia w 5 prostych krokach

pisak

 1. Załóż konto na stronie

wsp-inow.pl/rejestracja-online/

 • użyty przy rejestracji  adres e-mail będzie wykorzystywany w trakcie toku studiów
 • na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość aktywacyjną

 2. WYBIERZ KIERUNEK STUDIÓW

 • jeśli jesteś po maturze masz do wyboru ofertę studiów I stopnia
 • jeśli posiadasz tytuł licencjata, inżyniera lub magistra możesz wybierać z oferty studiów podyplomowych, kursu przygotowawczego z metodyki pisania prac doktorskich lub Executive MBA

 3. WYBIERZ KIERUNEK STUDIÓW

 • wprowadź dane, o które jesteś proszony
 • pamiętaj, że wprowadzone informacje umożliwią sprawną rekrutację

 4. WYBIERZ KIERUNEK STUDIÓW

 • zanim dokonasz opłat, sprawdź aktualne promocje
 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości: 85,00 zł na numer rachunku bankowego Uczelni: SGB Bank Spółdzielczy: 53 8149 0000 0000 5520 2000 0010
 • jeśli jesteś kandydatem na kierunek pielęgniarstwo, obowiązuje Ciebie opłata wpisowa w wysokości: 150, 00 zł. Opłaty dokonasz na numer rachunku bankowego Uczelni wskazany powyżej.

 5. DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY DO BIURA REKRUTACJI

Biuro Rekrutacji WSP
Najświętszej Marii Panny 19a
88-100 Inowrocław
tel. (52) 52 00 144
adres e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl

 

 

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 10.00 – 18.00
środa: 08.00 – 16.00
czwartek: 08.00 – 18.00
piątek: 08.00 – 16.00
sobota: 08:00 – 15.00
Pamiętaj! Kto pyta, ten jest lepiej poinformowany!
Masz pytania lub wątpliwości dotyczące procesu rekrutacji? Zadzwoń lub napisz.

Nasz Zespół pozostaje do Twojej dyspozycji.

Wymagane dokumenty

pisak

 Studia I stopnia

 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny na studia I stopnia
 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu (kserokopia wykonywana w Biurze Rekrutacji WSP)
 • 2 zdjęcia wzorem jak do dowodu osobistego lub paszportu
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty kwalifikacyjnej (opłata rekrutacyjna)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej*
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania lekarskie dostępne jest w Biurze Rekrutacji WSP)*

*wymagane dla kierunków medycznych: pielęgniarstwo

pisak

Studia podyplomowe (w tym w trybie on-line)

 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny na studia podyplomowe
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich/inżynierskich lub magisterskich (kserokopia wykonywana w Biurze Rekrutacji WSP)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • 1 zdjęcie wzorem jak do dowodu osobistego lub paszportu
pisak

Kurs przygotowawczy z metodyki pisania prac doktorskich

 • wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem: https://wsp-inow.pl/rejestracja-online/
 • przedłożenie wniosku z motywacją uczestnictwa w zajęciach,
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów II stopnia (kserokopia wykonywana w Biurze Rekrutacji WSP)
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
pisak

Executive MBA (w przygotowaniu)

Uwaga! Powyższe dokumenty możesz także dostarczyć za pośrednictwem poleconej drogi pocztowej na dane adresowe Uczelni:

Biuro Rekrutacji i Dziekanat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

Najświętszej Marii Panny 19a

88-100 Inowrocław