rekrutacja

Zostań 
Studentem
 WSP !

Rekrutacja śródroczna oraz na wyższe semestry studiów na rok akademicki 2022/2023 potrwa do 15 marca 2023 roku

Do wyboru 11 kierunków kształcenia, w tym na studiach pierwszego stopnia, studiach podyplomowych oraz na studiach Master of Business Administration MBA.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

studia I stopnia

Zdecyduj się już dziś !

Studia podyplomowe (w tym w trybie on-line)

Zdecyduj się już dziś !

Studia Master of Business Administration

Zdecyduj się już dziś !

Proces rekrutacji na studia

 • użyty przy rejestracji  adres e-mail będzie wykorzystywany w trakcie toku studiów
 • na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość aktywacyjną

2. Wybierz kierunkek studiów

 • jeśli jesteś po maturze masz do wyboru ofertę studiów I stopnia
 • jeśli posiadasz tytuł licencjatainżyniera lub magistra możesz wybierać z oferty studiów podyplomowych, lub studiów MBA

3. WPROWADŹ  Dane

 • wprowadź dane, o które jesteś proszony
 • pamiętaj, że wprowadzone informacje umożliwią sprawną rekrutację

4. DOKONAJ OPŁATY REKRUTACYJNEJ 

 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości: 85,00 zł na numer rachunku bankowego Uczelni:
 • SGB Bank Spółdzielczy:

53 8149 0000 0000 5520 2000 0010

 • jeśli jesteś kandydatem na kierunek pielęgniarstwo, obowiązuje Ciebie opłata wpisowa w wysokości: 150, 00 zł. Opłaty dokonasz na numer rachunku bankowego Uczelni wskazany powyżej.

5.DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY DO BIURA REKRUTACJI 

Biuro Rekrutacji WSP                                                   Najświętszej Marii Panny 19a
88-100 Inowrocław
 tel. (52) 52 00 144
adres e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 10.00 – 18.00
środa: 08.00 – 16.00
czwartek: 08.00 – 18.00
piątek: 08.00 – 16.00
sobota: 08:00 – 15.00

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące procesu rekrutacji? Zadzwoń lub napisz.

Nasz Zespół pozostaje do Twojej dyspozycji.

Wymagane dokumenty

pisak

 Studia I stopnia

 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny na studia pierwszego stopnia
 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu (kserokopia wykonywana w Biurze Rekrutacji WSP)
 • 2 zdjęcia wzorem jak do dowodu osobistego lub paszportu
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty kwalifikacyjnej (opłata rekrutacyjna)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej*
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania lekarskie dostępne jest w Biurze Rekrutacji WSP)*

*wymagane dla kierunków medycznych: pielęgniarstwo

Studia podyplomowe (w tym w trybie on-line)

 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny na studia podyplomowe
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich/inżynierskich lub magisterskich (kserokopia wykonywana w Biurze Rekrutacji WSP)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • 1 zdjęcie wzorem jak do dowodu osobistego lub paszportu

Studia Master of Business Administration

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych *
 • CV
 • list motywacyjny
 • 1 zdjęcie elektroniczne wzorem jak do dowodu osobistego/paszportu
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

*W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Uwaga! Powyższe dokumenty możesz także dostarczyć za pośrednictwem poleconej drogi pocztowej na dane adresowe Uczelni:

Biuro Rekrutacji i Dziekanat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

Najświętszej Marii Panny 19a

88-100 Inowrocław