Studia II stopnia

+ 0
Profesjonalnych wykładowców
0 %
Zdawalność na poziomie

WYGODNE ZAPISY ON-LINE NA STUDIA II stopnia

       Studentem studiów II stopnia (magisterskich) w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości może zostać każda osoba, która ukończyła studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub jednolite studia magisterskie.

    O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji. 

Proces rekrutacji na studia

  1. ZAŁÓŻ KONTO NA STRONIE i wybierz kierunek studiów

Rekrutacja online​ – link

-> wybierz kierunek studiów, który Ciebie interesuje;

-> wprowadź dane, o które jesteś proszony (pamiętaj, że wprowadzone poprawnie dane umożliwią sprawną rekrutację);

-> użyty przy rejestracji  adres e-mail będzie wykorzystywany w trakcie toku studiów;

-> na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość aktywacyjną.

 2. DOKONAJ OPŁATY REKRUTACYJNEJ

-> dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości: 85,00 zł na numer rachunku bankowego Uczelni: SGB Bank Spółdzielczy:

53 8149 0000 0000 5520 2000 0010

-> jeśli jesteś kandydatem na kierunek pielęgniarstwo, obowiązuje Ciebie opłata wpisowa w wysokości: 160, 00 zł. Opłaty dokonasz na numer rachunku bankowego Uczelni wskazany powyżej.

3. DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY DO BIURA REKRUTACJI

 Biuro Rekrutacji WSP                                                   
 Najświętszej Marii Panny 19a
88-100 Inowrocław
 tel. (52) 52 00 144 / 525 200 144
                     adres e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 10.00 – 18.00
środa: 08.00 – 16.00
czwartek: 08.00 – 16.00
piątek: 08.00 – 16.00

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące procesu rekrutacji? Bądź spokojny, nasi pracownicy pomogą i przekażą wszelkie niezbędne informacje. Pozostajemy do Twojej dyspozycji.

Wymagane dokumenty

Studia II stopnia

  • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny na studia drugiego stopnia
  • oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich/inżynierskich lub magisterskich wraz z suplementem do dyplomu (kserokopia wykonywana w formie bezpłatnej w Biurze Rekrutacji WSP)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • 2 zdjęcia wzorem jak do dowodu osobistego lub paszportu

Dodatkowe dokumenty:

  • podanie o elektroniczną legitymację studencką WSP – w przypadku, gdy kandydat jej nie posiada
  • do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów
  • suplement do dyplomu; w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu –  wypis wszystkich ocen z indeksu potwierdzony przez dziekanat
  • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, wystawione przez dziekanat, gdy nie została ona wyszczególniona w innym dokumencie
  • dowód wniesienia opłaty za legitymację, gdy kandydat nie posiada ELS WSP
  • oświadczenie kandydata w sprawie posiadania numeru albumu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości