Gerontologia z elementami geriatrii

Studia podyplomowe

Z ZAKRESU:  Gerontologii z elementami geriatrii 

Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Wygraj smartwach Galaxy Watc

DLA kogo ?

        Studia podyplomowe „Gerontologia z elementami Geriatrii” przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, które zajmują się opieką nad osobami w podeszłym wieku lub zamierzają sprawować profesjonalną  opiekę nad osobami starszymi.

    Kandydaci na studia powinni być absolwentami studiów na kierunkach: pielęgniarstwo, terapia zajęciowa,  praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, promocja zdrowia, zdrowie publiczne, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, dietetyka i innych kierunków, jeśli w programie studiów zawarte były zagadnienia nauk medycznych, społecznych, socjologicznych lub psychologicznych.

Co zyskujesz ?

Jako Student zyskasz wiedzę:

  • z zakresu gerontologii i geriatrii, konieczną do rozumienia zmian zachodzących w organizmie starzejącego się człowieka, zarówno fizjologicznych, psychologicznych jak i społecznych
  • poznasz choroby wieku podeszłego oraz narzędzia potrzebne do interdyscyplinarnej diagnozy funkcjonowania osób starszych, analizy ich potrzeb, planowania działań w zakresie leczenia, pielęgnowania, rehabilitacji, edukacji
  • będziesz potrafił kształtować pozytywne postawy wobec ludzi starszych, postawy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania różnego rodzaju nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku
  • zdobędziesz umiejętności związane z komunikacją z osobą w podeszłym wieku jak i jego opiekunami
  • będziesz potrafił w sposób trafny i kreatywny organizować terapie zajęciowe mające na celu profilaktykę zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego oraz rehabilitację ogólnoustrojową.

RYNEK PRACY

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę we wszystkich instytucjach szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego, m.in. w domach pomocy społecznej, w których przebywają osoby starsze, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, domach dziennego pobytu dla seniorów. Absolwenci mogą być specjalistami i konsultantami w zakresie doradztwa gerontologicznego i geriatrycznego, twórcami i realizatorami programów mających na celu polepszenie jakości życia osób starszych, animatorami życia społecznego osób starszych na poziomie społeczności lokalnej.

Program studiów

180h (72 h zajęć teoretycznych i 102h zajęć praktycznych)

Starzenie się i zdrowie seniora, gerontologia i geriatria,
Ratownictwo w stanach nagłych w geriatrii,
Polityka społeczna i zdrowotna,
Aktywność fizyczna w trzecim wieku,
Dietetyka i żywienie seniorów,
Andragogika i psychologia starzenia się,
Wolontariat i aktywizacja seniorów,
Edukacja kulturalna i medialna, animacja i pedagogika czasu wolnego i zabawy,
Wstęp do arteterapii, choreoterapia – terapia tańcem i ruchem, biblioterapia, muzykoterapia, bajkoterapia,
Psychospołeczne aspekty uczestnictwa w kulturze,
Problemy wieku podeszłego. Pielęgnowanie osób starszych,
Wybrane zagadnienia z zakresu diagnozowania, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji w chorobach wieku podeszłego,
Profilaktyka patologii w procesie starzenia się.

Opłaty Studiów

Ceny dla kierunku Gerontologii z elementami geriatrii 

Tabela Opłat    
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Opłata wpisowa: “Promocja 0 zł wpisowego” do dnia 31 marca 2020
Całkowity koszt 2-semestralnych studiów podyplomowych:3200 zł
1. Jednorazowa:3200 zł
2. Opłata ratalna:Opłata ratalna:
asemestralna:
I semestr rata w wysokości 1600 zł
II semestr rata w wysokości 1600 zł
cmiesięczna:
I rata 600 zł
następnie VIII rat po 325 zł