Kryminologia studia online

Kryminologia (studia poszerzone o moduł przeciwdziałania przemocy w rodzinie)

Studia online

2 semestry

certyfikat

Studia podyplomowe w trybie on-line

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Ks. K. Kujawskiego w Inowrocławiu rozpoczyna nowatorski system kształcenia studentów w trybie on-line na studiach podyplomowych kierunku Kryminologia (studia poszerzone o moduł przeciwdziałania przemocy w rodzinie) Nauka na studiach podyplomowych w trybie on-line odbywa się w 100% zdalnie poprzez platformę e-learningową, na której słuchacz znajduje wszystkie niezbędne do nauki materiały: wykłady w formie filmowej, elektroniczny podręcznik oraz ćwiczenia.

DLA kogo ?

-> Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.

W szczególności kierujemy naszą ofertę do osób, którym bliska jest tematyka związana z kryminologią, wiktymologią, zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości i patologii społecznych oraz przeciwdziałaniem przemocy (szczególnie wobec osób słabszych, kobiet, dzieci, niepełnosprawnych i osób starszych).

Studia przez Internet stanowią doskonałą alternatywę dla kształcenia tradycyjnego dla osób, które:

– chcą zdobyć nowe kompetencje oraz uzupełnić wykształcenie,

– studiują lub pracują zawodowo,

– mają nienormowany czas pracy,

– mieszkają z dala od uczelni,

– są niepełnosprawni,

– wychowują małe dzieci i nie mają możliwości uczestniczenia w zjazdach.

Co zyskujesz ?

  • Absolwenci studiów podyplomowych kierunku Kryminologia otrzymują tradycyjne świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego niezależnie od trybu studiowania.

Kształcenie na studiach podyplomowych w roku akademickim 2020/21 trwa w okresie:

październik 2020 – czerwiec 2021. Studia obejmują 180 godzin dydaktycznych, realizowanych w trybie weekendowych, comiesięcznych 10 zjazdów.

CZAS TRWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W TRYBIE ON-LINE

WARUNKU UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W TRYBIE ON-LINE

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z sesji egzaminacyjnej w wyznaczonym terminie i zdanie egzaminu dyplomowego. Jedynym momentem, kiedy słuchacz studiów podyplomowych będzie musiał zjawić się na uczelni, to rozpoczęcie studiów w celu odbycia przeszkolenia w zakresie zajęć on-line, semestralna sesja egzaminacyjna oraz egzamin dyplomowy.

Program studiów

Opłaty Studiów

Cena dla kierunku Kryminologia (studia poszerzone o moduł przeciwdziałania przemocy w rodzinie)

 Rok naukiCzesne
10 RAT 0 %1 rok368,00 zł

 Rok naukiCzesne
2 RATY 0 %1 rok1840,00 zł

 Rok naukiCzesne
1 RATA 1 rok3680,00 zł