Studia podyplomowe/administracja samorządowa

Administracja Samorządowa

Niestacjonarne

2 semestry

dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Sektor administracji publicznej zmienia się bardzo dynamicznie. Pracownicy wielu organów jednostek samorządu terytorialnego powinni doskonalić swoje kompetencje, aby podwyższyć jakość obsługi w sektorze publicznym.

DLA kogo ?

-> Studia podyplomowe kierowane są do obecnych pracowników administracji samorządowej, jak i do osób, które w przyszłości wiążą pracę w jednostkach organizacyjnych administracji.

Co zyskujesz ?

Zajęcia na studiach prowadzone są w interaktywnej formie: ćwiczeń, warsztatów, dyskusji, wykładów multimedialnych.

  • Jako słuchacz studiów podyplomowych na kierunku administracja samorządowa poznasz m.in. przepisy prawa dotyczącego podstaw ustrojowych funkcjonowania samorządu, finansów publicznych, polityki kadrowej, public relations w urzędzie, metody i techniki zarządzania zespołem.
  • Program studiów obejmuje także elementy zagrożeń epidemiologicznych i sposobu ich zapobiegania.
  • Poznasz społeczne, środowiskowe i gospodarcze aspekty rozwoju regionalnego

 

Wykładowcy dobrani są wyłącznie spośród specjalistów posiadających wieloletnią praktykę w domenie twórczego działania w pracy z ludźmi.

Zespół reprezentują specjaliści z wielu dziedzin, którzy w praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom zajęć. 

 

  • Czas trwania studiów: 2 semestry (180 godzin)
  • Profil kształcenia: praktyczny
  • Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz platformy Wirtualnej Uczelni do momentu odwołania*

 

*Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, iż wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 Szczegółowy program studiów

1.  Zagadnienia prawno-ustrojowe i odpowiedzialność karna urzędników

2. Elementy prawa ubezpieczeń

3. Prawo administracyjne z elementami prawa procesowego

4. Prawo cywilne z postępowaniem cywilnym / elementy prawa pracy / odpowiedzialność cywilna urzędników

5. Programy pomocowe UE

6. Administracja w samorządzie terytorialnym / rachunkowość / inwentaryzacje / systemy elektroniczne

7. Prawo podatkowe

8. Zamówienia publiczne

9.  Ochrona środowiska

10. Gospodarka wodna

11. Kształtowanie środowiska

12. Energetyka odnawialna

13. Gospodarka komunalna

14. Zarządzanie administracją w praktyce

15. Zarządzanie kryzysowe

16. Zagrożenia epidemiologiczne i sposoby ich zapobiegania

17. Gospodarka przestrzenna – zezwolenia budowlane

18. Ochrona danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej

19. Sztuka prezentacji i rozwiązywania konfliktów

20. Etyka, etykieta i marketing

Opłaty Studiów

Ceny dla kierunku Administracja Samorządowa

Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 3 680 zł z możliwością rozłożenia na 10 nieoprocentowanych rat.

 Rok naukiCzesne
10 RAT 0 %1 rok368,00 zł

 Rok naukiCzesne
2 RATY 0 %1 rok1840,00 zł

 Rok naukiCzesne
1 RATA 1 rok3680,00 zł