Transport drogowy i spedycja 2020

Transport Drogowy i spedycja

O SPECJALNOŚCI:  ZARZĄDZAJACY TRANSPORTEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Niestacjonarne

2 semestry

  • dyplom ukończenia studiów podyplomowych
  • Certyfikat Kompetencji Zawodowych na przewóz rzeczy
  • Certyfikat Kompetencji Zawodowych na przewóz osób
Dołącz 
do
 nas a uzyskasz:
  • zwolnienie całościowe z egzaminu państwowego na certyfikaty kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (uczestnik ponosi wyłącznie opłatę za wydanie dokumentu uiszczaną do ITS),
  • ukończenie studiów daje uprawnienia, kompetencje i praktyczne umiejętności wymagane do rozpoczęcia i samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa transportowo–spedycyjnego,
  • zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu planowania pracy kierowców, ewidencjonowania czasu pracy kierowcy, obsługi tachografów, norm socjalnych kierowców wg. rozporządzenia (WE) 561/2006 – warsztaty praktyczne analizy zapisów „czasu pracy” kierowców,
  • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami i formalnościami dotyczącymi dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, prowadzenia działalności na rynku transportowym, jak również z  obowiązkami przewoźników i ryzykiem,
  • zdobycie praktycznej wiedzy w dziedzin prawa cywilnego, handlowego, finansowego i prawa pracy w ujęciu prowadzonej działalności transportowej – umowy, pozwy, odwołania.
img1-1.png

Program studiów

ZARZĄDZAJĄCY TRANSPORTEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE – CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB

Prawo cywilne
*zagadnienie objęte egzaminem w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy określone w rozp. 1071/2009
Prawo handlowe
*zagadnienie objęte egzaminem w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy określone w rozp. 1071/2009
Prawo socjalne
*zagadnienie objęte egzaminem w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy określone w rozp. 1071/2009
Prawo pracy - praktyczne aspekty
Prawo podatkowe
*zagadnienie objęte egzaminem w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy określone w rozp. 1071/2009
Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
*zagadnienie objęte egzaminem w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy określone w rozp. 1071/2009
Dostęp do rynku
*zagadnienie objęte egzaminem w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy określone w rozp. 1071/2009
Umowy bilateralne, przewozy drogowe poza unijne, umowa CMR, umowa TIR
*zagadnienie objęte egzaminem w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy określone w rozp. 1071/2009
Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
Bezpieczeństwo drogowe
*zagadnienie objęte egzaminem w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy określone w rozp. 1071/2009
Kwalifikacje drogowe w transporcie drogowym
Mocowanie ładunków
Rola i znaczenie służb kontroli transportu
Specjalistyczne rodzaje przewozów:
• międzynarodowy przewóz żywności • przewóz ADR • transport odpadów • transport żywych zwierząt
Współczesna logistyka i logistyka międzynarodowa

Warsztaty:

– Przepisy socjalne kierowców

– Rozliczenie czasu pracy kierowców w rozumieniu prawa pracy

 

– Egzamin wewnętrzny na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego

Opłaty Studiów

Ceny dla kierunku Transport Drogowy i Spedycja

 Rok naukiCzesne
10 RAT 0 %1 rok368,00 zł

 Rok naukiCzesne
2 RATY 0 %1 rok1840,00 zł

 Rok naukiCzesne
1 RATA 1 rok3680,00 zł

Pracownicy Inspektoratu korzystający z dwusemestralnych studiów podyplomowych realizowanych przez Uczelnię, uprawnieni są do skorzystania ze zniżki w opłacie czesnego.