Zarządzanie i polityka jakości w podmiotach leczniczych

Zarządzanie i polityka jakości w podmiotach leczniczych

Niestacjonarne

2 semestry

dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do wykorzystania w praktyce instrumentów szeroko rozumianego zarządzania jakością, które to służyć mają poprawie efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych, a tym samym poprawie działania systemu ochrony zdrowia.

DLA kogo ?

– Kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi

– Kadra medyczna obejmująca stanowiska zarządcze

– Konsultanci krajowi i wojewódzcy

– Pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za nadzór nad podmiotami leczniczymi, pracownicy ministerstw, urzędów wojewódzkich, central urzędów administracji rządowej i samorządowej

– Pracownicy NFZ

Co zyskujesz ?

– Kompetencje w zakresie wiedzy menedżerskiej dotyczącej: zarządzania, prawa, marketingu,  kierowania ludźmi, umożliwiające pełnienie funkcji menedżerskich

– Specjalistyczna, aktualna wiedza w zakresie praktycznego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami leczniczymi na różnych szczeblach tych organizacji

– aktualne i przyszłe rozwiązania informatyczne w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi

Program studiów

VII modułów tematycznych (łącznie 180 godzin)

wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia komputerowe

Studia podyplomowe “Zarządzanie i polityka jakości w podmiotach leczniczych”

2 – semestralne

6 godzin – Wizerunek, polityka kadrowa

6 godzin – Zarządzanie podmiotem gospodarczym (podmiot w systemie gospodarczym, możliwe zagrożenia, logistyka – współpraca) –  zagadnienia podstawowe

12 godzin – Podstawy prawa medycznego, bioetyka

6 godzin – Odpowiedzialność cywilna

6 godzin – Odpowiedzialność karna

14 godzin – Funkcjonowanie służby zdrowia – podstawy prawne, tajemnica służbowa i ochrona danych osobowych

E – zdrowie: dokumentacja medyczna, e-skierowania, e- recepty, programy informatyczne

marketing usług medycznych (m.in. konstruowanie ofert)

Zdrowie publiczne i potrzeby zdrowotne społeczeństwa

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia – (system zarządzania jakością, ISO, akredytacje)

Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Opłaty Studiów

Ceny dla kierunku Zarządzanie i polityka jakości w podmiotach leczniczych

 Rok naukiCzesne
10 RAT 0 %1 rok368,00 zł

 Rok naukiCzesne
2 RATY 0 %1 rok1840,00 zł

 Rok naukiCzesne
1 RATA 1 rok3680,00 zł