STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może uzyskać każdy student bez względu na tryb studiowania. Jedynym warunkiem jego uzyskania jest posiadanie stopnia niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny).

Do wniosku o stypendium należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.