STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może uzyskać każdy student bez względu na tryb studiowania. Jedynym warunkiem jego uzyskania jest posiadanie stopnia niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny).

Do wniosku o stypendium należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Nowe wnioski stypendialne na rok akademicki 2019/2020 będą dostępne 15 października 2019 r.