Agata Kubiczek

Wykładowca

----

dr Agata Kubiczek – stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2003 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pracowała kolejno na stanowisku asystenta, wykładowcy i adiunkta (1994-2014). Pracowała też jako asystent w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie to Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w latach 1994-1995 oraz jako starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w latach 2004-2013. Uczestniczyła w zajęciach Polsko-Amerykańskiej Letniej Szkoły Ekonomii w 1996 roku oraz w 1999 roku zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną, Poznań oraz University of Massachusetts, Amherst. Przebywała na miesięcznych i dwutygodniowych stażach naukowym w University of Aarhus, Dania, oraz Helsinki School of Economics and Business Administration, Finlandia. Prowadzi badania w zakresie rynku pracy i globalizacji. Czynnie uczestniczyła w licznych konferencjach i seminariach naukowych. Jest promotorem wielu prac dyplomowych. Od 2014 jest wykładowcą w Toruńskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, obecnie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu.

Skip to content