Agnieszka Kubiak

Wykładowca

----

Agnieszka Kubiak – po skończeniu filologii polskiej w 1999 roku na Wydziale Humanistycznym WSP w Bydgoszczy rozpoczęła pracę w szkole podstawowej, a po roku w szkole ponadgimnazjalnej. Od 2002 roku pracuje w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, którego jest absolwentką. W liceum od 2006 roku kieruje zespołem przedmiotowym nauczycieli języka polskiego i wiedzy o kulturze. Od 2007 roku pełni funkcję egzaminatora, a od 2015 weryfikatora egzaminów maturalnych z języka polskiego. W zakresie przedmiotów humanistycznych współpracuje z różnymi instytucjami (m.in.: Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy).

Skip to content