Artur Nalewajski

Artur Nalewajski

Wykładowca

----

Artur Nalewajski – absolwent studiów technicznych na Wydziale Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego – Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych w zakresie informatyki (2001r.), Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy w zakresie zarządzania oświatą (2003r.) Trener programu „Intel Nauczanie Ku Przyszłości”- OFEK Poznań (2002r.), Egzaminator ECDL: PL – E1385 – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Polskie Towarzystwo INFORMTAYCZNE, ukończył szkolenie w zakresie sieci komputerowych – WOM Bydgoszcz. Od 1999 roku związany z oświatą a od 2009 roku pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu na stanowisku kierowniczym.

Skip to content