Beata Zarzycka

Beata Zarzycka

Wykładowca

----

dr Beata Zarzycka – doktor nauk humanistycznych; w 2004 r., na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Prasa lokalna w Inowrocławiu po 1989 r.”, a w 2012 r. doktorską – „Fotografia prasowa w Polsce po 1989 r. Studiom politologiczno-medioznawcze”. Od 2005 r. – redaktor naczelna „Naszego Miasta Inowrocław”. Dotychczas opublikowała kilkadziesiąt prac dotyczących dziennikarstwa (m.in. “Prasa samorządu terytorialnego po 1989 roku”; “Layout gazety a fotografia prasowa”, “Fotografia na usługach propagandy”, “Infografika – łączenie grafiki, fotografii i słowa drukowanego”) oraz brała udział w projektach badawczych związanych m.in. z fotografią prasową. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych w Polsce i poza granicami kraju.

Skip to content