Dominika Zielińska

Wykładowca

----

Dominika Zielińska – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, którą ukończyła uzyskując pozytywny wynik z egzaminu zawodowego w 2016 r. Od 2016 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Absolwentka kursów m.in. z prawa bankowego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawa człowieka. Ponadto wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy.