Karolina Niedzielska

Wykładowca

----

mgr Karolina Niedzielska – jako szkoleniowiec specjalizuje się w kompetencjach twardych, w szeroko rozumianym prawie, ze szczególnym uwzględnieniem takich gałęzi jak prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo ochrony danych osobowych i prawie karnym.

Specjalizuje się w kształceniu dorosłych, współpracuje ze szkołami policealnymi oraz uczelniami wyższymi, jest także autorką programów studiów podyplomowych i licznych szkoleń specjalistycznych. Prowadziła szkolenia między innymi dla osób bezrobotnych, dla służb mundurowych, nauczycieli akademickich, studentów oraz słuchaczy szkół policealnych.

Na co dzień jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, była również prelegentką na licznych konferencjach naukowych oraz jest autorką wielu artykułów z zakresu prawa.

Praktyczny wymiar swojej wiedzy wykorzystywała pracując jako prawnik w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i organach ścigania.

W swojej pracy edukacyjnej stawia na praktyczny jej wymiar oraz pokazywanie, że prawo nie jest takie straszne jak je malują. Stawia także na rozwój osobisty i ciągłe doskonalenie zawodowe, dlatego też ukończyła pedagogiczne studia podyplomowe i jest czynnym nauczycielem. Podjęła także studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi.